FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materiale

Undersøg Vand - Energi - Affald - Natur 0.-3. klasse
Undersøg Vand, affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7.-9. klasse
Bøgerne er gratis og kan bestilles hér.

Grønt Flag Grøn Skoles ældre materiale kan downloades:
Hit med naturen (1999)(Elevhæfte 3. - 6. klasse)
Lærervejledning (1999)

Øvrige materialer

Verdensmål for bæredygtig udvikling
Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet Natur, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 15, hvor fokus er på Liv på land.

NaturTjeks nye bog om biodiversitet

Undervisningsbogen NaturTjek er knyttet til Danmarks største citizen science-projekt, NaturTjek, ledet af Danmarks Naturfredningsforening. Projektets formål er at indsamle ny viden om biodiversiteten i Danmark. Brug bogen til at komme tættere på mangfoldigheden i den danske natur, lære mere om biodiversitet, eller selv gøre noget for at hjælpe naturen og bevare biodiversiteten, hvor I bor. Bogen kan bestilles gratis - I skal bare betale for portoen.

 Biodiversitet i byen

Hæftet handler om biodiversitet i byen og er en del af projektet "Rethink Urban Habitats, Aarhus 2017". Det er skrevet af Henrik Sell og Morten DD Hansen. Brug hæftet til at sætte fokus på byens biodiversitet, mangfoldigheden af arter, gener og processer. Bynaturen er ligeså varierende som ude i den vilde natur, så det giver derfor en god mening, at studere naturen - også i byen.

Naturkontrollen
4. - 9. klasse. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne skal undersøge naturen omkring havnen. Eleverne skal agere naturkontrolører, og undersøge naturenskvalitet i havneområdet og give anbefalinger til, hvordan naturen på og omkring havnen kan forbedres. Undervisningsforløbet er gratis for medlemmer af Grønt Flags Grøn Skole. Undervisningsforløbet er udviklinet i et samarbejde mellem Dansk Sejlunion, Blå Flag og Grønt Flag Grøn Skole. 

Fuglekort
Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk forening står bag dette fuglekortsspil, hvis formål er at skabe interesse hos børn i alderen 7-15 år for de vilde danske fugle og den natur, de lever i. Gennem informationssider og aktiviteter øges desuden børnenes lyst til at opleve fuglene i naturen, skaffe sig viden om dem og engagere sig i naturplejeaktiviteter for at skaffe fuglene bedre leveforhold i naturen tæt på hjem og institutioner. De meget simple regler er baseret på de klassiske bilkort og forklares i spillet.

Naturens Dag
På siden her finder du nogle af de materialer, der har været brugt i forbindelse med Naturens Dag, men de kan bruges året rundt. Materialerne er udviklet af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Naturkatapulten
Find årstidsrelevante idéer til din undervisning på Naturkatapulten, der udvikles af Danmarks Naturfredningsforening

Byhøst App
Sankning er oplagt til tværfagligt samarbejde mellem naturfagene og madkundskab. For idéer til, hvor I kan sanke, kan I anvende Byhøst App, der er et mobilt værktøj, som gør det let at finde og samle vilde råvarer lige der, hvor du står. 
Vores byer vrimler med urter, bær, frugter, nødder og svampe. I må gerne plukke de ting, I finder i offentlige rum, og som regel smager det mange gange bedre end det, du kan købe, og så er det gratis. At samle vilde råvarer kan gøres overalt, også i byen. Og det kræver ikke års erfaring eller lange bøger. På app-kortet kan du finde ud af, hvilke råvarer der gror hvor og hvornår.

Testotekst
Testoteket forklarer på en pædagogisk og simpel måde, hvordan man gør natuvidenskaben relevant og konkret for børn og unge i alle aldre. Prøv fx forløbet om, hvordan kan planter bryde igennem asfalt?

Tjek naturen, fx med Bioblitz eller Naturtjek
Gå på opdagelse i skolegården, i parken eller ved det lokale vandhul, som kan indeholde myriader af dyreliv. Registrer, hvad I finder i naturen og tag snapshots af biodiversiteten. Eleverne bliver opmærksomme på de vildt mange arter, der lever i baghaven. Med enten BioBlitz eller Naturtjek kan I gå på jagt efter arter på et afgrænset område i et afgrænset tidsrum.

NATUR OG TEKNIK
Byg en humlebikasse og lær om naturens vigtigte bestøvere
Som et tværfagligt forløb i Natur/Teknologi og Håndværk og design kan I anvende denne guide til at bygge en humlebikasse fra Danmarks Naturfredningsforening i kombination med dette undervisningsmateriale om bestøvning fra Skoven-i-Skolen.

Poul Kristensen: På sporet af vandet (Gyldendal 1998). 3. - 5.  klassetrin.
Om naturens vand, vandopsamling og spildevand.

Tina Læbel: I skovens verden (Naturligviis, Geografforlaget 2003). 5. - 6. klasse.
Om skove i hele verden.

Børn og træer. 4. - 6. klassetrin.

Elevbog og lærervejledning. Alinea 2005 og 2006. Masser af gode  ideer til, hvordan man kan undersøge skovens plante- og dyreliv.

Kanon-natur - insekter
Bogen beskriver de 12 insekter, der er med i Danmarks Naturkanon. Bogen giver også ideer til, hvordan man kan finde og undersøge insekterne ude i naturen.
 Download af elevbog og lærervejledning
http://www.dn.dk/default.aspx?id=3463&productid=PROD938&variantid

Concept Cartoons er tegneserier, som med afsæt i dagligdagens naturvidenskabelige fænomener udfordrer elevernes nysgerrighed, udvikler deres videnskabelige tænkemåde og fremmer deres diskussinslyst og idéudvikling. Prøv fx de to første opgaver i dette materiale om planters vækst.

BIOLOGI
BIOS C (Gyldendal 2006)
Kulturlandskaber (side 6 - 21)
Naturforvaltning (side 38 - 49)

Ny biologi 3 (Gyldendal 1998)
Rene vandløb, rent hav, naturforvaltning, byens natur, truede dyr og planter.
 
Ny biologi 4 (Gyldendal  2000)
Natursyn

Biologi omkring skolen (Skarv/Høst & Søns forlag 1994) Søren Breiting
I bogen er der vist måder, hvorledes eleverne kan undersøge dyrene og planterne omkring skolen. Der er mange pædagogiske og flotte illustrationer, der gør det let for eleverne at undersøge biodiversiteten og levestederne, der findes omkring skolen.   

Det er også min natur. Tema om biodiversitet.
Her finder du en elevbog og en lærervejledning omhandlende temaet biodiversitet.

GEOGRAFI  
Geografi 7 (GO-mosaik 1997)
Afsnit om de tropiske skoves udnyttelse.


TVÆRFAGLIGT
CITES-kassen
På centre for undervisningsmidler kan du låne CITES-kassen med en lang række eksempler på dyr og planter indsamlet forskellige steder i Verden. Desuden materiale om Washington-konventionen og handel med truede planter og dyr.

Video om insekter
http://www.danmarksinsekter.dk/video.shtml


Din portal til naturen
En meget omfattende side med leksikon, forslag til undersøgelser, masser af aktivitetsark (PDF) og en naturguide til oplevelser i naturen www.naturporten.dk
 

Biodiversitet 
Kaskelot nr. 210, Biologiforbundet
Med særlig henvisning til temaet "De danske skoves biodiversitet" s. 10-28 og undervisningstemaet "Lær elever at bedømme naturkvalitet" s. 29-42. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website