FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Den lille naturlog
Statens Naturhistoriske Museum har udviklet denne fine lille Naturlog, som du kan downloade eller bestille et klassesæt til din klasse. Den lille Naturlog er et gratis hæfte til brug og støtte i den udendørs undervisning. Et klassesæt består af max 28 naturlogbøger, herudover medsender de et eksemplar til dig.

Mål for forandring

Undervisningsmaterialet ”Mål for Forandring” er udarbejdet af Mundus og målrettet elever i 5. og 6. klasse. Gennem arbejdet med undervisningsmaterialet får eleverne større kendskab til de 17 Verdensmål samt en oplevelse af, at de har indflydelse på, hvordan verden skal se ud i fremtiden. I den forbindelse skal eleverne identificere en lokal problematik, som relaterer sigt til et eller flere af Verdensmålene. Det kan f.eks. være, at eleverne vil plante et træ eller undgå madspil. Der er masser af forbedringspotentialer til stede, men det handler om at få øje på dem og dernæst motivere andre til at ændre deres adfærd. Det er bare med at komme i gang.

Undervis i dansk natur

Få inspiration og vejledning til at bruge den naturvidenskabelige arbejdsmetode på forskellige biotoper. Lærematerialet Vild Campus - Undervis i dansk natur er udviklet af Københavns Universitet.

Camouflage
Behovet for ikke at blive opdaget er udbredt i naturen. Med denne øvelse fra Kattegatcenteret kan I arbejde med fiskenes grundlæggende behov for ikke at blive opdaget. Her er ligeledes link til lærervejledningen og svararket for øvelsen.

Vandtjek.dk
Her kan man læse om vandhuller, dyreliv, planteliv, og blive guidet i hvordan man laver et vandhul. Der er også en spørgekasse tilknyttet hjemmesiden.

App: PlanteGuide – Bliv klogere på naturen

Skal I på udflugt i naturen og kigge på planter, så er app'en PlanteGuide god at have ved hånden. I kan bruge app'en som et opslagsværk, når I står i naturen og gerne vil vide mere om de planter, blomster og træer, der omgiver jer.

Skoven

Skoven i skolen. Aktiviteter og oplysninger om planter og dyr og årets gang i naturen.
 
Dyr
(Uni-login kræves!) Et hav af oplysninger om dyrelivet i Danmark med forklaringer, billeder, quizzer osv.

Hvorfor skifter træernes blade farve om efteråret?
En fin lille film, om hvad der virkelig sker når bladene skifter farve, og træerne smider deres blade.

Fisk i søen
Undersøg søens mest almindelige fisk med denne fine billednøgle fra Statens Naturhistoriske Museum.

Insekter
Mulighed for at læse om de mest almindelige arter i Danmark.

Miljøedderkoppen
- Dyr, planter og naturområder. 
Oplysninger om  den danske natur for elever - Brug knappen: Natur i Danmark.

Naturcenter Fosdalen
Her findes billeder af dyr og planter og ikke mindst en rigtig god beskrivende kalender ("Hvad sker der?"). Hver måned er beskrevet ud fra de særlige træk ved årstiden.

FSC
Her kan du læse om FSC-ordningen, som er en global miljømærkningsordning med samme høje standard for skovdrift og sporbarhed over hele verden.   

NOVANA
Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og Naturen. NOVANA blev etableret for at sikre en mere systematisk overvågning og styrke naturovervågningen på land. 

Vild mad i skolen
Med dette formidlingsinitiativ får eleverne i 6. og 7. klasse mulighed for både at lære om jagt og natur. Dette kan kombineres med at tilberede smagsprøver af vildtkød som en afslutning på forløbet. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, skolenivrkeligheden.dk og Klosterhedens Vildt.

Bymennesket mangler naturen
Naturen kan hjælpe os til at genopbygge vores opmærksomhed. Hør denne spændende udsendelse om naturens effekt på både store og små.

Alt godt fra havet
Gourmetrestauranterne har længe kreeret vilde retter med alternative madvarer. Hvad med tang? Det kan være en spød snack eller puttes i en suppe. På denne side kan du finde utallige retter med alverdens slags tang.

Lav aktiviteter fra Naturvejledningens Krible krable tema, her er mange gode forslag til aktiviteter for de mindste elever.

Den Store Plantejagt
På denne side kan du finde information om projektet: Den Store Plantejagt. Målet med projektet er at øge øge elevernes kendskab til biodiversitet med fokus på den danske flora og fauna gennem undervisning og udvikling af en mere forskelligartet natur på skolens areal.

Den lille naturlog
Via Statens Naturhistoriske Museum kan du gratis bestille Den lille Naturlog, der er et hæfte til brug og støtte i den udendørs undervisning, særligt udviklet til målgruppen bh.-4. kl. 

10 tips til at øge biodiversiteten på skolens arealer
Vær med til at øge et mangfoldigt naturliv på en del af skolens arealer. I denne korte guide giver Aarhus Universitet 10 gode bud på, hvad I v kan gøre for mere biodiversitet. De grønne tips er særligt målrettede haveejere, men kan sagtens anvendes på skolens arealer.

Byg en redekasse
Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder til at yngle. Dette kan afhjælpes ved at bygge og opsætte en redekasse. På denne side kan du finde en guide til, hvordan du bygger en redekasse.

Byg et insekthotel
Ved at bygge et insekthotel kan I være med til at øge naturens mangfoldighed. På denne side kan du finde en guide til, hvordan du bygger et insekthotel.

Etabler et sommerfuglebed
Antallet af sommerfuglearter og individer i Danmark er faldet. Årsagen er primært, at sommerfuglenes levesteder er forsvundet og at vi plejer vores nature intensivt. I kan afhjælpe dette ved at etablere et sommerfuglebed. På denne side kan du finde en guide til hvordan.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website