FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til natur

Undersøgelser

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • at der er forskellige dyr og planter omkring skolen, som har forskellige biotoper/levesteder
 • at dyr og planter er afhængige af hinanden, og de forhold som de lever under
 • at der er mange forskellige måder at bruge/udnytte naturen på
 • at der findes mange forskellige typer biotoper og levesteder
 • at man kan hjælpe til med, at der kommer nye dyr og planter (en større biodiversitet)

Eksempler på undersøgelser:

 • Undersøg, hvilke planter og dyr der findes i nærheden af skolen (biodiversiteten)
 • Undersøg, hvilke biotoper/levesteder der findes i nærheden af skolen
 • Undersøg forskellige fødekæder
 • Undersøg, hvordan områderne bliver vedligeholdt (naturpleje). Bliver der brugt sprøjtegifte, gødning, græsslåning, træfældning, og hvilken betydning har det for dyr og plantelivet.    
 • Undersøg udviklingen i et naturområde (naturovervågning)
 • Undersøg forskellige mærkningsordninger, der mærker hvorledes man forvalter skovbrug fx FSC
 • Undersøg naturforvaltning i andre lande og konsekvenserne heraf

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen, fx: 

 • Udfør undersøgelser i naturen omkring skolen og i de omkringliggende naturområder

 

Miljøvisioner

Til temaet Natur skal eleverne formulere nogle visioner, som skal være med til at synliggøre målet med deres Grønt Flag-arbejde.

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for en mere mangfoldig natur?
 • Hvordan vil I arbejde for, at der vil vedblive en stor biodiversitet på og omkring jeres skole?

 

Gør noget

Lav mindst en indsats, fx:

 • Lav indsatser, der øger biodiversiteten omkring skolen
 • Lav naturovervågning
 • Kom med forslag, der vil øge biodiversiteten ved hjemmene og i kommunen

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats, fx:

 • Eleverne agerer naturvejledere og guider andre elever/forældre/politikere rundt i området, hvor de har arbejdet
 • Lav en hjemmeside, der fortæller om skolens arbejde med natur og om de tiltag, som eleverne har udført
 • Skriv artikler om de tiltag, som eleverne har udført
 • Afhold en debataften med lokale personer og virksomheder, der arbejder med natur og naturforvaltning
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website