FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fakta og baggrund

Baggrundsinformation om bæredygtig udvikling og det økologiske fodspor
http://www.bu.dk/pages/196.asp

Sådan ligger landet
Syv af Danmarks grønne organisationer har udgivet en publikation som dokumenterer over for politikerne miljøkonsekvenser af Danmarks intensive industrilandbrug. Publikation hedder "Sådan ligger landet -tal om landbruget". Hvis du øsnker at få den i trykt udgave, skal du henvende dig til Danmarks naturfredningsforening. 

Årstidshjulet
(Klik på hver af årets måneder og få oplysninger om naturen/skoven netop nu)
(Til hver måned er der ideer og opgaver) http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=28

10 spørgsmål og svar om skov, træ og klima
Forklaringer om fx sammenhængen mellem planternes vækst og CO2 og bæredygtigt
skovbrug http://www.skoveniskolen.dk/default.asp?m=10&a=2230

En rigere fremtid. 13 konventioner om natur og kulturmiljø (TemaNord 2006:559)
En publikationa fra Nordisk Ministerråd, der præsenterer 13 af de mest betydningsfulde konventioner, som i forskelligt omfang berører de nordiske lande. Fx: Biodiversitetskonventionen, CITES, Ramsar, Hvalfangstkonventionen og
Århuskonventionen.

Vandmiljøindsatsen (Miljøbiblioteket DMU og Forlaget Hovedland 2005)
Om metoder til overvågning af det danske vand - forureningskilder, grundvand, vandløb, søer, fjorde, åbne farvande m.m.

Det globale miljø 
En lærebog og en hjemmeside til biologiundervisningen på gymnasier og hf med temaerne energi, skove, vand og kemikalier.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website