FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Natur

Åløbinatur

Naturen er en kilde til gode oplevelser og velvære, men mange steder i Danmark er naturen trængt. Vi bliver flere og flere mennesker på jorden, og der bliver anlagt nye veje, og flere områder bliver bebygget på bekostning af naturen. Dyr og planter bliver fortrængt for deres naturlige levesteder, og oplevelser i vores natur kan gå tabt.

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvilke planter og dyr lever omkring skolen i lokalområdet?
  • Hvordan kan vi bedst forvalte den lokale natur til gavn for dyr, planter og mennesker?

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website