FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Danmarks Meteorologiske Insitut præsenterer på sin hjemmeside en masse information om klimaforandringer, der kan anvendes som lærerens baggrundsstof.

Klimaforandringer og børns rettigheder

UNICEF Danmark har lavet dette fine, gratis undervisningsmateriale om klimaforandringer og børns rettigheder, som kan anvendes fra 4. til 9. klassetrin.

Hos NOAH kan du også hente information om klimaspørgsmål på deres klimaside.

Med Grønt Ansvar vil miljøministerens inddrage hele befolkningen i til miljø- og forbrug. Her kan man finde mange informationer om fx energi, affald, hjemmet, indkøb, transport miljømærker m.m.

Elsparefondens hjemmeside giver mange gode ideer til hvordan man kan arbejde med elbesparelser.

www.climateminds.dk er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi, Energyminds og DI Energi. Formålet med projektet er at formidle viden og teknologi på området, samt at motivere de unge til at fatte interesse for naturvidenskab og teknik.

Materialet er målrettet de gymnasiale ungdomsuddannelser, men der god inspiration at hente til arbejde med Grønt Flag Grøn Skole i grundskolen. Der er spændende perspektiver på klimaforandringer, konsekvenser, etik og klima og klimapolitik

Bæredygtige byer er udviklet af Dansk Arkitekturcenter. Det kan bruges bl.a. til arbejdet med temaet klimaforandringer. Find cases til brug i undervisningen på her: http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website