FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til klimaforandringer

 

Undersøgelser

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • klimaforandringerne, årsager og betydninger for vores miljø, natur og jordklimaforandringernes betydning for menneskers levevilkår i Danmark og resten af verden
 • Danmarks og Verdens CO2-udslip
 • løsninger og muligheder for at sænke CO2-udslippet på skolen, lokalt og nationalt
 • det lokale energiforbrug og energiforsyning
 • alternativer  til kulkraftværker og andre typer kraftværker, som ikke er CO2-neutrale
 • kommunens planer for energi og for klimatilpasning

 

Eksempler på undersøgelser

 • Undersøg, hvad klimaforandringerne er, og hvad de skyldes
 • Undersøg, hvilken betydning klimaforandringerne har for menneske og natur
 • Undersøg den lokale energiforsyning og det lokale energiforbrug
 • Undersøg og vurder tekniske løsninger og muligheder for besparelser
 • Undersøg kommunens planer for klima (fx opsætning af vindmøller)
 • Byg eller afprøv modeller af solfangere, solceller, vindmøller m.m.

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen, fx:

 • En energiforbrugende virksomhed. Undersøg energiforbrug samt deres tanker og handlinger for energibesparelser.
 • En energiproducent - hvoraf produktionen er på grundlag af vedvarende energi
 • Virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer m.m., der arbejder med CO2 besparende løsninger
 • Energiværksteder, eksperimentarier osv.

 

Miljøvisioner

Til temaet Klimaforandringer skal eleverne formulere nogle visioner, som skal være med til at synliggøre målet med deres Grønt Flag-arbejde.

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at begrænse CO2-udledningen, og dermed begrænse klimaforandringerne?
 • Hvordan vil I arbejde for at begrænse CO2 udledningen på skolen, i hjemmene og i lokalsamfundet?

 

Gør noget

Lav mindst en indsats, fx:

 • Spar så meget CO2 på skolen som overhovedet muligt gennem en indsats, der varer udover projektets periode
 • Gennemfør CO2-besparelsesprojekter i hjem, institutioner, virksomheder m.fl. Besparelserne kan gennemføres i form af klimakontrakter, hvor deltagerne lover at spare en vis mængde CO2 i en bestemt periode (se ideoplæg på Grønt Flag Grøn Skoles hjemmeside)
 • Udarbejd anbefalinger til kommunen, til hjemmene, til virksomheder/institutioner om, hvor de kan spare CO2.
 • Inddrag eleverne i overvejelserne og installeringen af nye CO2-besparende installatione på skolen  fx solfanger, vindmølle, varmepumpe eller anden CO2-besparende teknologi

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats, fx:

 • Information om klimaforandringer og besparelsesforslag til hjemmet og institutionen
 • Fortæl om projektet på skolens hjemmeside
 • Lav en debataften på skolen, hvor I inviterer politikere og debattører til at diskutere klimaforandringer og konsekvenser heraf
 • Fortæl om arbejdet i de lokale medier
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website