FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fakta og faglig baggrund

Jordens klima
Noahs klimasider med en masse information og muligheder
http://www.global-klima.org/index.html

10 myter om vejret: PDF http://www.dmi.dk/dmi/timyterivejret.pdf

Temperaturen i Danmark fra 1870 - 2006 http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/klimaet_indtil_nu/temperaturen_i_danmark.htm

En oversigt over klimaændringer. Udviklingen globalt indtil nu. http://www.dmi.dk/dmi/index/viden/klimaet_indtil_nu/udviklingen_til_nu_globalt.htm

Klima og CO2, GEOVIDEN nr. 2,2006: Klima, klimaproblematikken og kulstofkredsløbet på siden: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2006.pdf

Informationer og animationer

Se Klimaguiden på http://www.dr.dk/Nyheder/Infografik/2006/09/20125752.htm
og få en kort introduktion til nogle af kerneområderne indenfor klima og
klimaforandring.

Emu. Her findes en lang række henvisninger om klimaforandringer, der kan danne baggrund for din undervisning. Her finder også
- undervisningsforløb til de gymnasiale uddannelse
- søg også på miljø i Fagenes infoguide
- samt Galthea-ekspeditionen

Det globale miljø om energiforbrug og drivhuseffekt  er produceret for Miljøstyrelsen og Danida. Hjemmesiden retter sig mod undervisningen på HF og i gymnasiet, men er velegnet som faglig baggrund for læreren.

Kloden og klimaet (Geografforlaget 2004).  Tre journalister har besøgt seks af klimadebattens brændpunkter: Brasiliens regnskov, Arktisk Canada, et ø-rige i Stillehavet, Shanghais vækstområde, Punjabs kornkammer og det tørkeramte Namibia.

Den globale hedetur (NOAH 2001). Et debathæfte om klimaforandringer. Megen god information, mange gode historier og gode illustrationer.

Ren information om Globalopvarmning fra miljøportalen www.miljoeogsundhed.dk. Piecen given en kort men saglig indføring i problemstillingerne om klimaforandringer. Desuden indeholder den gode råd til, hvordan vi allesammen kan gøre noget mod klimaforandringerne.

Drivhuseffekt og økologi af Jes Fenger (Nucleus 2000). En bog til biologi på tilvalg i gymnasiet, HF og HTX. Kortfattet og præcis indføring i klimaproblematikken og den betydning for fremtiden.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website