FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Klimaforandringer

Solsikkevindmølle

Klimaforandringer betegnes som det største miljøproblem her i nutiden. Det er et meget kompleks problemstilling, der er velegnet - og relevant - i undervisningen i 7. - 9. klasse.

Atmosfæren er med sin sammensætning af gasser som fx CO2 et beskyttende lag mod verdensrummets kulde. Men noget tyder på, at denne sammensætning ændrer sig, så den gennemsnitlige temperatur på Jorden stiger. CO2 er en drivhusgas, som bl.a. stammer fra vores stigende forbrug af olie, gas og kul.

Vores adfærd og den måde vi bruger Jordens ressourcer på ser ud til at have en direkte sammenhæng med Jordens gennemsnitstemperatur. Derfor kan vi også handle modsat gennem en mere bæredygtig forvaltning af naturressourcerne. Dermed får temaet om menneskeskabte klimaforandringer en meget direkte sammenhæng med grundtanken bag Grønt Flag, Grøn Skole.

Klimaforandringer handler ikke kun om, at det bliver varmere i Danmark, og at havet stiger. Det handler i lige så høj grad om de store miljømæssige og sundhedsmæssige problemer, som nedbrydning af landskaber og ændringer i nedbørsforholdene, kan få for menneskers levevilkår andre steder i verden. 

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi handle bedst muligt lokalt, nationalt og internationalt?
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website