FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

”Hannas hus – og de skjulte farer” er et nyt fællesnordisk undervisningsmateriale fra Miljøstyrelsen. På denne hjemmeside kan eleverne klikke sig rundt i et hus og møde helt almindelige husholdningskemikalier og få viden om, hvad farepiktogrammerne på flaskerne betyder.

”Sammen om sundhed og trivsel”
Miljøstyrelsen og Sex og Samfund har udviklet dette materiale til årets tema i kampagnen Uge Sex. Med udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, sættes der i temamaterialets øvelser fokus på at have det godt og på fællesskabers betydning for sundhed. Materialet henvender sig til hhv. 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9.klasse.

Vi udsættes for masser af skjult forurening
Debatindlæg fra Politiken skrevet af professor i miljømdecin Phillippe Grandjean.

Anvendelse af meterialer fra brugte produkter
Tøj bliver til kostumer og mælkekartoner bliver til huse og skulpturer. Mange daginstitutioner udnytter materialer, som andre smider ud, til at skabe noget nyt og kreativt sammen med børnene. Og den genanvendelse, der finder sted i børnehøjde, er for det meste ganske uskadelig, men pædagoger og øvrigt personale skal alligevel tænke sig om, inden de lader børnene komme i kontakt med de kasserede produkter. Dette kan du læse mere om i Miljøstyrelsens rapport hér.

Tjek kemien
Hvis i downloader app'en Tjek Kemien, kan I via jeres mobiltelefon tjekke kemien i et produkt ved at scanne stregkoden. 

Hverdagens fysik og kemi
På denne side kan du med UNI-login finde inspiration til arbejdet med hverdagens kemi. Der er blandt andet en temasider om bagning, batterier og syrer og baser i hjemmet.

0.-3 klasse: Forløbet Et sundt miljø på skolen (s. 22-25) består af to opgaver med tilhørende arbejdsark. Opgaverne
handler om at finde produkter på skolen, at tale om, hvilke materialer de er lavet af, og om at udarbejde forslag til, hvordan et sundt miljø på skolen kan fremmes.

4.-6. klasse: Forløbet Et sundt miljø på skolen (s. 22-25) består af to opgaver med tilhørende arbejdsark. Opgaverne handler om at finde produkter på skolen, at tale om, hvilke materialer de er lavet af, og om at udarbejde forslag til, hvordan et sundt miljø på skolen kan fremmes.

7.-9.klasse: I forløbet fokus på Frugtbarhed (s. 59-63) skal eleverne undersøge udvalgte faktorer, der kan have betydning for frugtbarheden, og de skal udvikle forslag til handlinger, der kan bidrage til at fremme frugtbarheden i Danmark. Målet med øvelsen er at eleverne har viden om mulige konsekvenser af påvirkning fra hormonforstyrrende stoffer, og at eleverne kan formulere anbefalinger til unge og deres forældre om, hvordan man kan reducere sin egen (og andres) udsættelse for hormonforstyrrende stoffer.

I forløbet Når hormonerne forstyrres (s. 64-74) er det målet, at eleverne opnår viden om mulige konsekvenser af påvirkning fra hormonforstyrrende stoffer.
At eleverne kan formulere anbefalinger til unge og deres forældre om, hvordan man kan reducere sin egen (og andres) udsættelse for hormonforstyrrende stoffer.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website