FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hverdagens kemi

Hverdagens kemi (1)

Vi er konstant omgivet af kemiske produkter. Mange er skadelige både for os og miljøet. Men de fleste kemiske stoffer – hvad enten de er naturligt forekommende eller kunstigt fremstillet - er i langt de fleste tilfælde ikke farlige, hvis vi anvender dem med omtanke. De kemiske produkter er med til at gøre vores hverdag nemmere.

Temaet "Hverdagens kemi" handler om at gøre eleverne opmærksomme på de kemiske stoffer, vi omgiver os med, og gøre eleverne til mere ansvarlige og bevidste som forbrugere af kemiske stoffer.    

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvilke kemiske produkter er skadelige?
  • Har vi alternative muligheder?

 

Gratis materiale

FBD Skolekontakt har i samarbejde med Grønt Flag Grøn Skole udgivet et gratis undervisningsmateriale.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website