FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materialer

Undersøg Transport - Friluftsliv - Økologisk produktion - Bæredygtigt forbrug 4.-6. klasse
Undersøg Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7.-9. klasse
Bøgerne er gratis og kan bestilles hér.

Friluftsliv på havnen
Eleverne undersøger forskellige menneskers brug af havnen, herunder interessekonflikter mellem brugere (fra 6. klasse).

Øvrige materialer

Skolespor er et tilbud til udskolingen med fokus på entreprenørskab og udeundervisning. Et Skolespor er en trampesti fx 2-4 km, som skolen i dialog og samarbejde med en lokal landmand etablerer i det åbne land. Formålet er at bruge naturen i lokalområdet aktivt i undervisningen. Resultatet af projektet er til gavn for offentligheden. Det skal bruges til noget i den virkelige verden af andre end eleverne selv. På projektets hjemmeside kan I se listen over eksisterende Skolespor og nye på vej - måske er der et i jeres nærområde. Her får I også gode råd til etablering af en guidet vandretur. Spor i Landskabet har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.

Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet Friluftsliv, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 11, hvor fokus er på Bæredygtige byer og lokalsamfund. Over hele verden søger folk fra landet ind til de større byer. Det kaldes for urbanisering. Urbaniseringen skaber et enormt pres på verdens byer. Derfor er der ekstra behov for at sikre adgang til naturen og mulighederne for at dyrke friluftsliv - både nu og i fremtidens byer.

Skoven i skolen
Danmark rundt - Flyt undervisningen ud i naturen Via Danmark Rundt på Skoven i Skolen (find dit område på kortet) kan du få ideer til, hvordan undervisningen kan flyttes ud af skolen. Skoven i skolen har desuden en stor mængde opgaver og forslag til aktiviteter på alle klassetrin. 

Inspiration og overblik fra Naturstyrelsen
Her kan du finde naturoplevelser, blive inspireret til et aktivt liv i naturen og finde ud af, hvad der rør sig i naturen netop nu. http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/

Inspiration til friluftslivet.
Her er det hele samlet et sted! Aktiv i naturen med Naturstyrelsen. En fremragende oversigt over aktiviteter i naturen lige fra  overnatningsmuligheder til langrend. Her er inspiration til det hele!

Mennesker, dyr, planter og vandhullerne
Der er 120.000 søer og vandhuller over 100 m2 i Danmark. I Vandtjek undersøger og overvåger børn og unge deres lokale vandhuller. www.vandtjek.dk

Ud i naturen - få et overblik på kortet
Her kan man søge efter aktiviteter og steder på Danmarkskortet - fx gode steder at besøge.

Naturcenter Fosdalen. Ud i naturen
På naturcenter Fosdalenfindes billeder af dyr og planter og ikke mindst en rigtig god beskrivende kalender ("Hvad sker der?"). Hver måned er beskrevet ud fra de særlige træk ved årstiden, så man kan komme ud og følge med.

Videoer 


Video om insekter
http://www.danmarksinsekter.dk/video.shtml

4 små film om Vadehavets natur og menneskers liv i området

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website