FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til friluftsliv

Undersøgelser

Lav undersøgelser, så eleverne opnår indsigt i:

 • forskellige muligheder for friluftsliv i kommunen
 • hvilke typer af friluftsliv forskellige aldersgrupper benytter
 • hvordan friluftsliv påvirker vores helbred
 • hvilke klubber og foreninger, der findes i lokalområdet
 • hvordan friluftslivet påvirker naturen

 

Eksempler på undersøgelser:

 • Kortlægning af børn og unges friluftsliv
 • Interviews af foreninger, kommunen, borgere, andre elever om deres holdning til friluftsliv og mulighederne for friluftsliv
 • Kommunens friluftspolitik (er der udviklet en friluftspolitik?)
 • Adgangsforhold til naturen (grønne områder, diger, stier, skove osv.)
 • Undersøg mulighederne for at oprette en kløversti i lokalområdet

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen:

 • Undersøg friluftslivet i lokalområdet. Besøg forskellige lokaliteter, giv en vurdering af lokaliteterne
 • Besøg en lokal organisation/klub for friluftsliv
 • Besøg kommunen og undersøg kommunens planer for friluftsliv

 

Miljøvisioner

Til temaet Friluftsliv skal eleverne formulere nogle visioner, som skal være med til at synliggøre målet med deres Grønt Flag-arbejde.

 • Hvilke muligheder for friluftsliv bør der være for børn, unge og voksne, der hvor I bor?
 • Hvad vil I gerne arbejde for mht. friluftsliv på jeres skole og i jeres kommune?

 

Gør noget

Udfør mindst en indsats, fx:

 • Konkretiser jeres visioner. Udarbejd forslag til bedre friluftsliv i nogle af de områder, I har undersøgt. Gå evt. i samarbejde med kommunen eller en organisation/klub
 • Fremlæg jeres forslag (fx i form af tegninger, modeller) for kommunen, organisationer, klubber og andre, der er med til at bestemme om friluftslivet
 • Prøv at gennemføre nogle af projekterne enten selv eller med hjælp fra forældre eller andre voksne. I kan evt. søge midler fra sponsorer eller Udlodningsmidler til Friluftsliv gennem Friluftsrådet
 • Udarbejd en handleplan for hvordan friluftsliv kan indgå i skolens undervisning (fx idræt)Indgå et samarbejde med en skovejer, moseejer eller andre
 • Lav en trampesti

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats, fx:

 • Artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
 • Lav et møde/event, hvor I præsenterer jeres ideer for beslutningstagere i kommunen, forældre, presse m.fl.
 • Afhold en friluftsdag, hvor i inviterer forældre, andre elever, politikere m.m. til at afprøve nogle af jeres friluftstiltag fx en gåtur på jeres sti
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website