FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fakta og baggrund

Friluftsliv er en måde at inddrage naturen og miljøet i dagligdagen.

Faglig baggrund
Friluftsliv handler om borgernes mulighed for at inddrage naturen og omgivelserne i en
aktiv fritid med oplevelser, bevægelse og med mulighed for at indgå i relationer med udgangspunkt i interesser.

Det handler om livskvalitet og sundhed.

Det åbne land, skoven og selv byen er grundlaget for et sundt og aktivt friluftsliv

En vision for udviklingen af en by lyder fx sådan:
"Vi er i en by og et samfund, hvor friluftslivet blomstrer året rundt, hvor aktive ved deres aktiviteter inspirerer endnu flere til at være aktive, hvor variation, hvor et rigt plante-
og dyreliv fremmer naturoplevelserne, og hvor der er åbenhed og uderum til
trivsel for alle.(…)

Vi ønsker bysamfund: hvor alle tænker sig om to gange, inden de går ud, hvor fristelserne til bevægelse og oplevelser er så store, at man let bliver "bragt på afveje", hvor vi, som trukket af en usynlig magt, bliver ført ind i grønne områder, der er rigt på blomster, dufte, fugleliv og folkeliv, hvor friluftsliv i blå områder er en del af denne helhed"

Friluftsrådet 2005
Friluftsrådets politiske mål for friluftslivet http://www.byensfriluftsliv.dk/338/6969

I dag er kulturudbuddet og muligheden for oplevelser i naturen samlet set også en meget
vigtig faktor i forbindelse med udviklingen af turismen indenfor et givet område.

Dermed er mulighederne for et aktivt friluftsliv en vigtig del af den måde et område også
økonomisk kan udvikle sig på.

Byens områder
Friluftsrådet har udgivet tre idekataloger/foldere med inspiration og konkrete ideer til friluftslivet i "byens grønne områder", "i byens blå områder" og "fælles mødested - byens mødested".
Hentes som PDF

Flere centrale faglige begreber:
Krop og kredsløb, bevægelse og sundhed, biodiversitet, byens rum

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website