FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Friluftsliv

Friluftsliv

Friluftsliv er en god og sund måde at bruge vores natur på og handler om borgernes mulighed for at inddrage naturen og omgivelserne i en aktiv fritid med oplevelser, bevægelse og med mulighed for at indgå i relationer med udgangspunkt i interesser.

Det handler om livskvalitet og sundhed.

Det åbne land, skoven og selv byen er grundlaget for et sundt og aktivt friluftsliv.

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi udvikle mulighederne for friluftsliv i vores lokalområde til gavn for børn, unge og voksne og samtidig tage hensyn til naturen?
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website