FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Isloering med fremtid i fokuserer på behovet for opvarmning af huse - hvordan gøres det økonomisk og ressourcemæssigt bedst? Materialet er udviklet af Astra til Naturvidenskabsfestivalen i 2017.

Vindmøllen er fire opgaver målrettet 7.-9. klasse i Fysik/kemi, Geografi, Historie og Dansk om hhv. vindenergi, produktkæder og erhvervshovedgrupper, vindmøllens historie og genrebevidsthed. Materialet er udviklet som en del af kampagnen Hans-On midt, som arrrangeres af Erhvervsskolerne Mercantec, AARHUS TECH, Tradium og Herningsholm Erhvervsskole.

www.climateminds.dk er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi, Energyminds og DI Energi. Materialet er målrettet de gymnasiale ungdomsuddannelser, men der inspiration at hente til arbejde med Grønt Flag Grøn Skole i grundskolen. Der er spændende perspektiver på energiproduktion, energieffektivitet og energisystemer.

Elsparefondens hjemmeside giver mange gode ideer til hvordan man kan arbejde med elbesparelser.

Miljørejsen er en hjemmeside om globale miljøproblemer og Danmarks internationale miljøindsats til brug i 4. - 8. klasse i fagene dansk, natur/teknik, geografi og biologi. Udviklet af Geografforlaget og Skolemedia.

Bæredygtige byer er et forløb udviklet af Dansk Arkitekturcenter. Det kan bruges til tværfaglig undervisning bl.a. om temaet energi. Find cases til brug i undervisningen her: http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/

Energikrisen 1973 inddrager historie- og samfundsfagslærerne i arbejdet med energi, hvor det er oplagt at drøfte energi- og miljøproblemstillinger, energiafhængighed, samfundsforhold, Mellemøsten m.v.

Opvarmning af vores huse vil være en fremtidig udfordring i Danmark

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website