FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materialer


Undersøg Økologisk produktion - Bæredygtigt forbrug - Transport - Friluftsliv 4.-6. klasse 
Undersøg Energi, Klimaforandringer, Transport, Hverdagens kemi, Bæredygtig forbrug 7.-9. klasse
Bøgerne er gratis for skolerne og kan bestilles hér.


Øvrige materialer

En verden til fælles

Gratis undervisningsmateriale og oplysningskampagne udviklet af Friluftsrådet. Tag med til Uganda, et land i næsten midt i Afrika og oplev, hvordan klimaforandringene påvirker landet og de mennesker, der bor der. Udgangspunktet er fortællinger fra Eco-Schools (Grønt Flag-skoler) i Uganda. Undervisningsmaterialet lægger op til et tværfagligt forløb, hvor eleverne opnår en forståelse af, at klimaforandringer har konsekvenser for børns liv og fremtid – ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Bæredygtig fremtid

Gratis undervisningsmateriale om bæredygtighed og klimaproblematikker udarbejdet af Astra og DR Skole. "Bæredygtig fremtid" er et supplerende læremiddel til natur/teknologi og dansk i 4. - 6. klasse om bæredygtighed og klimaproblematikker i den 3. verden. FN’s 17 verdensmål vedtaget i 2015 er et centralt omdrejningspunkt. Læremidlet er struktureret i fire undertemaer med tv-klipsamlinger, korte elevtekster og nærværende og praktisk orienterede opgaver. I lærervejledningen er alle overskrifter klikbare og fører til visning af klippet på DR Skole. Materialet lægger op til at lære eleverne at gøre en forskel for miljøet.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet Bæredygtigt forbrug, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 12, hvor fokus er på Ansvarligt forbrug. I kan også vælge at sætte fokus på verdensmål nr. 11, der har fokus på Bæredygtige byer og lokalsamfund.

KLUNS
Røde Kors' undervisningsmateriale om børns forbrug, tøjvaner og genbrug. Der er både nationale eksempler fra Danmark og globale perspektiver fra andre dele af verden. Her får I en udførlig lærervejledning med veltilrettelagt emneuge, film, online-spil og aktiviteter følger med.

Design to Improve Life-kompasset et undervisningsmateriale, som kan indtænkes i elevernes arbejde med temaet Bæredygtigt forbrug. Det er desuden oplagt til det tværgående emne "Innovation og entreprenørskab", der går igen i alle folkeskolens fag. Samtidig kan det anvendes til de kreative fag  Billedkunst og Håndværk og design. Materialet er opdelt i fire faser "Forbered", "Forstå", "Formgiv" og "Færdiggør", som passer fint til både "Undersøg" og "Gør noget"-kriterierne i Grønt Flag. Materialet er udviklet af INDEX DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION.

"Dolceta - online consumer education" Lærerens side til "Bæredygtigt forbrug"
Introduktion til undervisning i Bæredygtigt Forbrug - og konkrete undervisningseksempler.(1. - 6.klasse, 7. - 10. klasse) (Voksne)
http://www.dolceta.eu/danmark/Mod5/spip.php?rubrique29

Se oversigt over klassetrin og undervisning indenfor disse på
http://www.dolceta.eu/danmark/Mod5/spip.php?article132

Fødevarer
Her finder du Oplysningsforbundet DEOs temapakke om fødevarer. Her finder du en oversigt over alle temaer, der har at gøre med EU's rolle indenfor lovgivning om, spekulation i og kontrol af fødevarer.

Landbrug og fiskeri
Her finder du Oplysningsforbundet DEOs temapakke om landbrug og frikseri. Her finder du en oversigt over alle temaer, der har med landbrug og fiskeri at gøre

Undervisningsforløb

Den kritiske forbruger (7. - 10. klasse)
Lærervejledning til "Den kritiske forbruger" - Baggrund og opgaver om fx miljø, forbrug, dyrevelfærd og fødevarer
http://www.kyllingeskolen.dk/pdf/vejledning_den_kritiske_forbruger.pdf

Elevbog kan bestilles på http://www.kyllingeskolen.dk (den er gratis)

Tilhørende internetside: http://www.kyllingeskolen.dk/default4.html

Bæredygtigt forbrug
Undervisningsforløb opdelt efter fag og klassetrin (1. - 6. klasse), (7. - 10. klasse) (voksne) indenfor fire temaer: Bolig, fødevare, transport, tøj og personlig pleje.
Download PDF ved signaturen (Kommer frem når der trykkes på de enkelte forløb (fx fremtidens vandforbrug) som står til venstre for skemaet med oversigten over forløbene.)
http://www.dolceta.eu/danmark/Mod5/spip.php?rubrique141


Videoer

Grøn energi - Elskov. (7. klasse - )
Video - 2 minutter. Forbrugeren vælger at betale mere for strøm/el og dermed støtter de regnskoven og ikke mindst er med til at sørge for at regnskoven bruges bæredygtigt.
http://www.bevar-regnskoven.dk/index_b.html?gclid=CM3xqf6anqcCFYJH3godeBWLJg

Vandets vej til forbrugeren (fra 6. klasse)
http://www.vandetsvej.dk/

8 små film om vandets vej - Grundvand, vandværk, vandforbrug
http://www.vandetsvej.dk/VANDVÆRK-9.aspx
http://www.vandetsvej.dk/GRUNDVAND-60.aspx
http://www.vandetsvej.dk/VANDFORBRUG-65.aspx
http://www.vandetsvej.dk/AFLØB-70.aspx
http://www.vandetsvej.dk/SPILDEVAND-55.aspx
http://www.vandetsvej.dk/RECIPIENT-75.aspx
http://www.vandetsvej.dk/PERSPEKTIVER-212.aspx

Lærervejledning på http://www.vandetsvej.dk/Lærervejledning-16.aspx

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website