FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Elev-til-elev-undervisning
Her er et fint eksempel fra Sabro-Korsvejskolen i Aarhus Kommune, hvor udskolingen i anledning af Earth Day 2015 underviser indskolingseleverne om produktion, forbrug, affald og genbrug.

Plastiksuppe i verdenshavene
Verdenshavene er en vigtig ressource. Desværre er vi ikke altid lige gode til at passe på dem. Derfor er plastikforurening i Stille- og Atlanterhavet er et stort problem, men det er ikke nødvendigvis enkelt at finde en løsning. Find inspiration i artikler og kortfilm til et tema om plastikaffald i havene. I dette forløb lægges der op til at arbejde med dilemmaer og interessekonflikter.

Skolehave
Dette materiale består af 17 konkrete undervisningsforløb, der inddrager skolenhaven i fagene: Dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab. Derudover findes her en skolehavemanual. Guiden giver praktikere gode råd til, hvordan en skolehave kan etableres og vejledning om drift, som sikrer, at skolehaven bliver bredt forankret og dermed består sæson efter sæson. Materialet er udviklet af Madkulturen som et tværministerielt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udviklet materialer til brug i skolehaver.

Design to improve life
Design to improve life er et uddannelsesprogram, der inspirerer, uddanner og engarer elever til at designe bæredygtige løsninger til globale udfordringer. Tilgangen bygger på struktureret kreativitet og danner ramme for metoder, der gør det muligt at skabe forandringer i samfundet ved hjælp af innovative løsninger.

Filmen: Naturen - byggekunstens mester
"Naturen – byggekunstens mester" er en ud af tre film, der med hver sin tilgang beskriver bionikken som felt. I denne film kan du opleve, hvor fantastisk naturen bygger og former omgivelserne på. Alt fra en simpel slimsvamp, der hurtigt kan skabe et effektivt metrosystem, til et hus, der renser luften svarende til 500 træer!

Filmen: Så meget godt i vente
Dokumentarfilm omhandlende landmand Niels Stokholm. Hele hans livssyn handler om at skabe bæredygtighed og om at leve i harmoni og respekt for naturen på det biodynamiske landbrug Thorshøjgård. Filmen kan ses med UNILOGIN.

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website