FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Bæredygtigt forbrug

containerskib

Bæredygtigt forbrug hører tæt sammen med miljøspørgsmål både her i landet og i resten af verden. De varer vi køber i udlandet sætter mange spor både i miljøet og hos de mennesker, der producerer vores forbrugsvarer.

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi forbruge, så det også er til gavn for de mennesker, der producerer vores varer?
  • Hvordan kan vi forbruge, så vi ikke påvirker vores natur og miljø negativt?

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website