FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Nye Grønt Flag Grøn Skole materialer

Undersøg Vand - Energi - Affald - Natur 0-3. klasse
Undersøg Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7-9. klasse
Bøgerne er gratis for skolerne og bestilles hér.

Grønt Flag Grøn Skoles ældre materialer kan downloades
Skrald i skolen (Elevhæfte 3. - 6. kl.) 1996
Lærervejledning

Affald på havnen
4. - 9. klasse. Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i affaldet på havnen og har fokus på typerne af affaldet og affaldshåndtering. Eleverne skal agere affaldskonsulenter. Undervisningsforløbet er gratis for medlemmer af Grønt Flags Grøn Skole.
Undervisningsforløbet er udviklinet i et samarbejde mellem Dansk Sejlunion, Blå Flag og Grønt Flag Grøn Skole.

Øvrige materialer

Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet affald, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 2, hvor fokus er på ansvarligt forbrug og produktion.
Natur/teknologi: AffaldskortDanmarks Naturfredningsforening har udviklet et affaldskortspil, der har som formål at skabe interesse for og bevidsthed om affaldsproblemer, og hvad de betyder for naturen. Spillets regler baseret på de klassiske bilkort og er yderst simple. Kategorierne er her nedbrydningstid i naturen, farlighed for dyr, mængde smidt i naturen, genbrugsværdi og oplevet ulækkerhed. Nedbrydningstiderne i spillet er skønnede på baggrund af oplysninger fra Institut for Miljøvurdering. Tallene i de øvrige kategorier kommer fra tilbagemeldinger fra børn, som har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Børnene har svaret på, hvad de har fundet, og hvor ulækkert, farligt og genanvendeligt, de synes, affaldstyperne er.
Naturfagene: Affaldspatruljen

Små undervisningsopgaver om affald til 4.-6. kl. og 7.-9. kl. fra Lyskildebranchens WEEE forening. Tryk på årgangene for at se opgaverne. Opgaverne kan bruges i forbindelse med Miljørevisionen.

Madkundskab: Råderum i køkkenet (NOAH 2001)

Med opskrifter som udgangspunkt tager bogen fat på miljømæssige vinkler i forbindelse faget hjemkundskab - det miljømæssige råderum, dyrevelfærd, sprøjtemidler, det globale, vand, energi og affald. Du kan læse mere og bestille bogen på forlaget.

Biologi: BIOS C (Gyldendal 2006)
Affald (side 98 - 107)

Jeg kender en skraldemand (Ralf Butschkow & Susanne Schürmann), Lamberth, 2009. 
Indhold: Lotte kender en skraldemand, Mogens, der kan fortælle hende en masse om, hvor meget folk smider ud, og om hvilke ting der kan genbruges, så man skåner miljøet. 
Egnet klasstrin: 0.-3. klasse

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website