FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

“Know Feel Act! To Stop Marine Litter” - undervisningsmateriale om forebyggelse af marint affald
Formålet med undervisningsmaterialet er at informere og give europæiske lærere og elever værktøjer til at arbejde aktivt for løse problemet med affald i havet og på vores kyster. Materialet er udviklet til grundskolen. Materialet indeholder 17 læringsaktiviteter, hvoraf de fleste har et arbejdsark for eleverne. Hver aktivitet indeholder grundlæggende oplysninger, mål, anslået varighed og en trin-for-trin-vejledning. Aktiviteterne er individuelle og kan bruges særskilt eller kombineres. NB: Klik linket, og klik derefter på det danske flag i øverste højre hjørne af siden for at få materialet på dansk.

Mål for forandring

Undervisningsmaterialet ”Mål for Forandring” er udarbejdet af Mundus og målrettet elever i 5. og 6. klasse. Gennem arbejdet med undervisningsmaterialet får eleverne større kendskab til de 17 Verdensmål samt en oplevelse af, at de har indflydelse på, hvordan verden skal se ud i fremtiden. I den forbindelse skal eleverne identificere en lokal problematik, som relaterer sigt til et eller flere af Verdensmålene. Det kan f.eks. være, at eleverne vil plante et træ eller undgå madspil. Der er masser af forbedringspotentialer til stede, men det handler om at få øje på dem og dernæst motivere andre til at ændre deres adfærd. Det er bare med at komme i gang.

STOP MADspild
Undervisningsmaterialet ’Stop Madspild’ er målrettet på 7. til 9. klassetrin samt efterskolerne. Det skal gøre landets skoleelever klogere på, hvordan de kan være med til at mindske spildet af de 700.000 ton mad, som danskerne årligt smider ud. Danmarks største frivillige organisation mod madspild, Stop Spild Af Mad, står bag undervisningsmaterialet, som Miljøministeriets pulje til grønne ildsjæle har støttet.

Mind the Trash
Mindthetrash.dk er en online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Miljøstyrelsen. og er bygget op omkring fire temaer: Mad, tøj, elektronik og legetøj. Portalens består af en lærer- og elevdel med otte undervisningsforløb. Under hvert forløb finder man alt, hvad man skal bruge til at gennemføre aktiviteterne. Man kan enten følge forløbene i rækkefølge eller 'plukke' aktiviteter fra et eller flere forløb. 

Affald.dk
Meget fin og omfattende undervisningsside om affald, genbrug og miljø. Sitet er inddelt i alderstrin og man vælger altså niveau. Test din viden, lav en affaldsplan, print plakater og der er tips til læreren i "lærerværelset": Desuden videoer, ideer til aktiviteter og ideer til undervisningsforløb.

Climateminds.dk
Climateminds er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi, Energyminds og DI Energi. Formålet med projektet er at formidle viden og teknologi på området, samt at motivere de unge til at fatte interesse for naturvidenskab og teknik. Denne del af materialet omhandler livscyklusanalyser og "Vugge til vugge"-princippet, der har fokus på at alt i princippet genbruges, og alt derfor er i kredsløb med hinanden. På siden kan du læse om, hvordan man kan undgå affald, om bæredygtigt forbrug og bæredygtig arkitektur samt se en oversigt over carbon footprints på forskellige produkter.  

Affaldsuniverset
Et site for eleverne med to spil. Et spil - "Hr. Skralds hjælpere"om affaldssortering, genbrug, miljøfarligt affald og deponering. Et andet spil - "Affaldsspillet - et spil om det affald der kommer til forbrændingsanlæg. Det sidste spil findes i tre udgaver, 5. - 6. klasse, 7. - 8. klasse og 9. - 10. klasse. Spillene er lavet af I/S Refa.

Dåserydderen

En konkurrence i uge 45 for 3., 4. 5. klasser i Danmark. Hjemmesiden indeholder også undervisningsmaterialer, der kan bruges ud over konkurrencen.

Elektronikaffald. Der er en lang række undervisningsmaterialer om elektronikaffald både til grundskoler og gymnasier. Her er nogle eksempler fra EMU'en. 

Miljørejsen er en hjemmeside om globale miljøproblemer og Danmarks internationale miljøindsats til brug i 4. - 8. klasse i fagene dansk, natur/teknik, geografi og biologi. Udviklet af Geografforlaget og Skolemedia.

Bæredygtige byer er et forløb udviklet af Dansk Arkitekturcenter. Det kan bruges til tværfaglig undervisning bl.a. om temaet affald. Find cases til brug i undervisningen her: http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/

Designlogen
Designlogen er et læringsspil, som kan anvendes til klasseforløb. Det er udviklet af Designmuseum Danmark. Designlogen kan evt. suppleres med museumsforløbet Mysteriet på Designmuseet på Designmuseum Danmark. Designlogen introducerer elever til design og eleverne tilegner sig viden og arbejder praktisk/kreativt. Eleven lærer om designprincipper for hhv. form og funktion skønhed samt bæredygtighed. Det blev udviklet til fagene Billedkunst og Håndarbejde og Sløjd. Forløbet er dog også relevante at anvende i Håndværk og Design.

Tom Dåse og hans genan-venner
Arbejder i med affald og genanvendelse? Prøv undervisningsmaterialet ”Tom Dåse og hans genan-venner”.

Afskaf affald
Her kan du finde Tor Nørrestranders bog Afskaf affald (etymologisk beskrivelse af strukturer, der sker i naturen)

Undersøgelseskompetencen er en del af naturfagenes Forenklede Fælles Mål. Det handler om at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer, således at de bliver i stand til at gennemføre naturfaglige undersøgelser. Eleverne skal kunne: Designe undersøgelser (opstille hypoteser, lave forsøgsplan), gennemføre undersøgelser (teste hypotesen) og evaluere undersøgelser (vurdere resultaterne og be-/afkræfte den opstillede hypotese). Til dette kan anvendes metoder såsom Inquiry Based Science Education (IBSE-metoden), Nysgerrig Per og Ingeniørens udfordring.


Deltag i kampen mod madspil
Kampen mod Madspild er et gratis undervisningskoncept, som sætter fokus på at holde maden væk fra skraldespanden og dermed undgå madspild. Du kan tilmelde din klasse på denne side.


12  film om affald og rundvisninger
på AVV - Affaldsselskabet for Hjørring og Brønderslev

 

 

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website