FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til affald

Undersøgelser

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i:

 • at vi producerer affald mange steder
 • at affald er ressourcer, hvis det bliver behandlet rigtigt
 • at det er vigtigt at sortere affaldet
 • at de fleste produkter kan genbruges
 • at der er stor forskel på nedbrydningstiden af forskellige produkter

Eksempler på undersøgelser

 • Undersøg, hvor store mængder affald skolen producerer
 • Undersøg om skolen sorterer affaldet
 • Undersøg, hvad der sker med affaldet, når det forlader skolen
 • Undersøg, hvordan I sorterer affaldet i hjemmet
 • Undersøg kommunens affaldsplan
 • Undersøg skolens indkøbspolitik i forhold til valg af genbrugsmaterialer
 • Undersøg, hvilke affaldsproblemer, de har i andre lande på baggrund af de varer, som vi køber

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen, fx:

 • Et forbrændingsanlæg
 • En genbrugsforretning
 • En genbrugsplads
 • Det lokale supermarked, for at undersøge deres affaldshåndtering af fx emballage og gamle madvarer
 • Dn fabrik for at undersøge hvad de gør med deres affaldsprodukter

 

Miljøvisioner

Til temaet Affald skal eleverne formulere nogle visioner, som skal være med til at synliggøre målet med deres Grønt Flag-arbejde.

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at sænke affaldsmængden og sortere affaldet?
 • Hvordan vil I arbejde på at sænke affaldsmængden på jeres skole og i lokalsamfundet/kommunen?

 

Gør noget

Lav mindst en indsats, fx:

 • Et affaldssorteringssystem på skolen
 • En affaldsindsamling
 • Nedsæt mængden af papir på skolen

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats, fx:

 • Lav en udstilling om affald og affaldshåndtering fx i det lokale indkøbscenter, på biblioteket eller på kommunen
 • Lav en hjemmeside eller plakat
 • Skriv artikler om affald og affaldshåndtering til den lokale avis
 • Lav en pjece om affald og affaldshåndtering, som deles ud i lokalområdet
 • Afhold en debataften med lokale personer eller virksomheder, der arbejder med affald og håndtering af affald
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website