FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Ideer og inspiration

Brug Mere Spild Mindre er Miljøstyrelsens kampagne for at få os til at begrænse vores affaldsmængder. Gennem enkle handlinger i dagligdagen kan vi gavne miljøet, spare ressourcer, og der er også penge at spare.

Storskrald.dk er en virtuel genbrugsplads for de foreløbig 21 kommuner, der har tilmeldt sig. Ideen er, at befolkningen gennem hjemmesiden kan afsætte brugbart storskrald - møbler, elektronik m.m. - gratis til andre borgere. Ideen er hermed givet videre.

Genbrugsguiden.dk er en guide til nonprofit genbrugsbutikker i de 21 kommuner. Butikkerne kan fremvise deres varelager.

Reperationsguiden.dk er en oversigt over reperatører, der kan reperere defektie ting også, når garantiperioden er udløbet også selv om tingen ikke er købt hos reperatøren.

Bæredygtige byer er et forløb udviklet af Dansk Arkitekturcenter. Det kan bruges til tværfaglig undervisning bl.a. om temaet affald. Find cases til brug i undervisningen her: http://www.dac.dk/da/dac-cities/baeredygtige-byer/

 
Ideer til 0. - 2. klasse
Sorter affaldet fra skraldespandene.

Opsætning af manglende skraldespande fx. i billedkunst, sløjd, hjemmeskundskab.

Affaldsindsamling i nærområdet.

Få besøg af en affaldsekspert, fx fra Vestforbrænding.

Ideer til 3. - 6. klasse
Sorter affaldet fra skraldespandene.

Opsætning af manglende skraldespande fx. i billedkunst, sløjd, hjemmeskundskab.

Affaldsindsamling i nærområdet.

Besøg på forbrændingsanlæg

Besøg på genbrugsstation

Få besøg af en affaldsekspert, fx fra Vestforbrænding.

Byg en kompostbeholder

Ideer til 7. - 9. klasse
Affaldsindsamling i nærområdet.

Besøg på forbrændingsanlæg.

Besøg på genbrugsstation.

Undersøgelse af brændetid.

Undersøgelse af nedbrydningstid (Hold Danmark Rent)


 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website