FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Affald

Affald

Vores stigende forbrug giver større mængder af affald. Årligt skal 15 mio. tons affald indsamles og behandles ordentligt i Danmark.

For 30 år siden var der i Danmark uden for alle byer åbne lossepladser, hvor affaldet usorteret blev placeret, brændt eller dækket med jord. I dag sorteres en større del af affaldet til genbrug, en stor del brændes af under kontrollerede forhold og skaber varme eller strøm. Kun en mindre del af bliver deponeret på lossepladser.

Men samtidig sætter vores forbrug også globale fodspor. Masser af varer bliver produceret andre steder i verden, hvor produktionen skaber affaldsproblemer. Det er vigtigt, at vi begynder også at opfatte affald som en ressource. Hvor vi før talte om "Fra vugge til grav" taler vi i dag om "Fra vugge til vugge".

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan nedbringer vi mængden af affald?
  • Hvordan håndterer vi bedst vores affald?
  • Hvordan kan affald blive til en ressource?

 

Se rapporter om affald

Østre Skole

Norddjurs friskole

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website