FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole materialer

Undersøg Transport - Friluftsliv - Økologisk produktion - Bæredygtigt forbrug 4.-6. klasse
Undersøg Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7.-9. klasse
Bøgerne er gratis for skolerne og kan bestilles hér.

Øvrige materialer

Sammenligning af konventionel og økologisk mælke- og svineproduktion

Eleverne lærer om konventionel og økologisk mælke- og svineproduktion i dette forløb, hvor der bl.a. indgår et gårdbesøg. Over hele landet åbner landmænd deres stalddøre, så skoleelever kan opleve, hvor maden kommer fra.
Sæt fokus på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. IBIS/Hele Verden i Skole har udviklet dette spændende materiale om verdensmålene. Hvis I har valgt Grønt Flag-temaet Økologisk produktion, er det oplagt at sætte fokus på verdensmål nr. 15, hvor fokus er på Liv på land.

Når enden er god... Hæftet er beregnet til mellemtrinnet, men kan også bruges som oplæg til undervisningen i udskolingen. Hæftet kan bestilles på FDB Skolekontakt og koster 15 kr. stk.
Lærervejledning til "Når enden er god..." kan downloades.

Økologi - Hvad er det?
Dette læremiddel henvender sig til 4.-6. klassetrin og undervisningen i fagene natur/teknologi og madkundskab. Materialet omhandler processen fra fra økologi i marken til produktion af økologisk kød, æg, mælk, mel, frugt og grønt. Her er også noget om mærkning, kontrol, madspild og genanvendelse. Hæftet kan bruges til faglig læsning eller i flerfaglige temaforløb om landbrugsproduktion - herunder økologisk produktion. Hæftet kan med fordel bruges i forbindelse med gårdbesøg. Materialet koster 56 kr. for et klassesæt plus ekspeditionsgebyr. "Økologi - Hvad er det?" er udgivet af Landbrug og Fødevarer med hjælp fra Danmarks Naturfredningsforening.

Bonderøv i børnehøjde - Mælkevejen

4H har lavet e-undervisningsmaterialet "Bonderøv i børnehøjde - Mælkevejen". Heri beskrives dagligdagen for en ko på et dansk landbrug på en forståelig og lærende måde. Vær dog opmærksom på, at materialet ikke beskriver miljømæssige problematikker omkring landbrug. Læs omtale af materialet på folkeskolen.dk.

Vi deler et hav
Vi deler et hav
er et undervisningsmateriale til 5. og 6. klasse om sammenhængen mellem landbrugsproduktion og havmiljø med særlig fokus på næringsstoffer, udvaskning og iltsvind. Undervisningsmaterialet er egnet til undervisning i natur/teknologi, madkundskab og tværfaglige forløb med dansk og engelsk. Materialet er udgivet af Det Økologiske Råd i samarbejde med BERAS Implementation. Materialet kan downloades.

 

Hvad for en fisk?
WWF's Fiskeguide "Hva' for en fisk?" kan fx anvendes i faget Madkundskab. I kan bruge det til at orientere jer vej gennem fiske-junglen, så I kan træffe et bæredygtigt valg, når I køber fisk i supermarkedet og fiskehandleren og går på restaurant.

Norden i Skolen
På denne side kan du finde undervisningsmaterialer, der kan relateres til temaet "Økologisk Produktion". Der findes både undervisningsmaterialer til mellemtrinnet og udskolingen.

Fødevarer
Her finder du Oplysningsforbundet DEOs temapakke om fødevarer. Her finder du en oversigt over alle temaer, der har at gøre med EU's rolle indenfor lovgivning om, spekulation i og kontrol af fødevarer.

 

Biologi
BIOS A (Gyldendal 2004)
Landbrug (side 40 -65).
BIOS B (Gyldendal 2005)
Bæredygtig udvikling. Et afsnit om landbrug og fiskeri i Kenya (side 88 -97)
Bioteknologi. Et afsnit om, hvordan forskellige nye bioteknologier kan bruges i fx fødevareproduktionen (side 112 - 129).
BIOS D (Gyldendal 2006)
Dyrevelfærd (side 60 - 69)
Ind i biologien. 7. klasse (Alinea)
Anvendt biologi - primære erhverv. Afsnit om landbrugsproduktion, der bl.a. ser på sprøjtemidler, gødningsstoffer samt forskellen på traditionelt og industriliseret landbrug (side 94 - 123)
Ny biologi 3 (Gyldendal 1998)
Dyrkning af jord, dyrevelfærd, gift i maden.
Ny biologi 4 (Gyldendal 2000)
bioteknologi, husdyr, nytteplanter, biologisk bekæmpelse.
Økologisk landbrug (Gyldendal 2000) Velegnet til 7. - 9. klasse.

Madkundskab
Råderum i køkkenet
(NOAH 2001)
Med opskrifter som udgangspunkt tager bogen fat på miljømæssige vinkler i forbindelse faget hjemkundskab - det miljømæssige råderum, dyrevelfærd, sprøjtemidler, det globale, vand, energi og affald. Kan bestilles på forlaget.

Tværfagligt
Bedriften (Landbrugsraadet 2005)
Et spil- og læringsmiljø om landbrug og voksenliv. Computerbaseret undervisningsmateriale til samfundsfag, geografi, biologi, arbejdskendskab og UAE samt til projektarbejde.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website