FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Økologisk landbrug og naturen er en fagbog på højt niveau udgivet af DMU. En meget omfattende og grundig faglig diskussion om hvorvidt økologisk landbrug gavner naturen. Bogen er fra 2003.

Økologisk landsforening. Her er masser af aktuel baggrundsviden om økologisk produktion. Du kan også tilmelde dig daglige mails med overskrifter om økologisk produktion og forbrug.

Miljø & Sundhed. Informationscenter for Miljø & Sundhed er en uafhængig institution, der rådgiver forbrugere om kemikalier i dagligdagens produkter. Her finder du en bred information om produktion, forbrug og miljø.
 

Svanen og Blomsten. Her finder du inspiration om de to miljømærker.

Skolehave. Dette materiale består af 17 konkrete undervisningsforløb, der inddrager skolenhaven i fagene: Dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab. Derudover findes her en skolehavemanual. Guiden giver praktikere gode råd til, hvordan en skolehave kan etableres og vejledning om drift, som sikrer, at skolehaven bliver bredt forankret og dermed består sæson efter sæson. Materialet er udviklet af Madkulturen som et tværministerielt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udviklet materialer til brug i skolehaver.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website