FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fag og fælles mål

Økologisk produktion er et oplagt tema i naturfagene, men kan naturligvis også inddrages i flere andre fag som madkundskab, dansk og matematik.

Natur/teknologi (1. - 6. klasse)
I dette fag arbejder børnene helt naturligt med natur, teknologi og miljøspørgsmål. Vand er netopet af de stoffer med en lang række forskellige egenskaber, der står helt central i natur/teknologi-undervisningen på tværs af kompetenceområderne.

Vejrobservationer og -undersøgelser med udgangspunkt i aktuelle vejrudsigter (færdigheds- og vidensområderne Vand, lufts og jord), de globale forhold omkring vand (færdigheds- og vidensområdet Naturen lokalt og globalt), menneskets forbrug af ressourcer og teknologi (færdigheds- og vidensområdet Teknologi og ressourcer). Kompetenceområdet Kommunikation indgår ganske naturligt som en del af Grønt Flag arbejdet med temaet.

Biologi (7. - 9. klasse)
Tilstedeværelsen af vand i større og mindre mængder, i den ene eller anden form er en vigtig del af alle levende organismers levevilkår (færdigheds- og vidensområdet Økosystemer), forurening af vandet som betydning for vores sundhed (færdigheds- og vidensområdet Krop og sundhed) samt bæredygtig forvaltning af vores vandressourcer lokalt og globalt (færdigheds- og vidensområdet Andendelse af naturgrundlaget) samt helt naturligt kompetenceområdet Kommunikation.

Geografi (7. - 9. klasse)

Geografifaget giver gode muligheder for at arbejde med bæredygtighedsproblematikker i relation til vand. Tilstedeværelsen af vand er en af de ting, der betyder allermest for fordelingen af dyr, planter og mennesker på jorden (Færdigheds- og vidensområderne Perspektivering i naturfag, Jordkloden og dens klima samt Demografi og erhverv). Det globale perspektiv står meget central i geografi. Eksempelvis er der under kompetenceområdet Perspektivering færdigheds- og vidensområdet Globalisering. Herunder er følgende færdigheds- og vidensmålspar: "Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund" og "Eleven har viden om kriterier for økologisk, økonomisk og kulturel bæredygtighed"

I kan eksempelvis arbejde med grundvandsdannelse og betydningen af rent grundvand (Færdigheds- og vidensområdet Naturgrundlag og levevilkår). Også kompetenceområdet Kommunikation er et vigtigt afsnit ift. Grønt Flag arbejde med temaet.

Fysik/kemi (7. - 9. klasse)
Vand er et vigtigt stof med mange egenskaber, og hvor forståelsen af stoffets kredsløb er af stor beydning (færdigheds- og vidensområderne  Stof og stofkredsløb, Partikler, Bølger og stråling samt Energiomsætning). Desuden arbejdes der i faget også med stoffer som ressourcer (færdigheds- og vidensområdet Produktion og teknologi).

Fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag i udskolingen

For de tre naturfag i udskolingen er seks fællesfaglige fokusområder, herunder Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.

Læs selv mere i Fælles mål.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website