FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Økologisk produktion

Økogrise

Produktionen af landbrugsvarer påvirker i høj grad vores  natur og miljø, og der er er mange dilemmaer at tage stilling til, når man som ung eller voksen skal træffe hverdagens valg foran køledisken.

Der er også mange dilemmaer, når vi som samfund skal tage stilling til, hvordan produktionen af fødevarer skal foregå, når vi både vil tage hensyn til miljø, dyrevelfærd, ønsket om sunde og billige produkter samt en god økonomi for producenten.

I forbindelse med dette tema kan I arbejde med spørgsmål som:

  • Hvordan producerer vi landbrugsvarer, så vi både tager hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd?

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website