FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Temaer

Billede Til Temaer Nettjenesten

I Grønt Flag Grøn Skole kan skolen frit vælge mellem 10 temaer. Temaerne giver mange forskellige indfaldsvinkler til undervisningen. Flere af temaerne overlapper hinanden, men det betyder kun, at emner kan belyses fra forskellige vinkler.

Til venstre finder du de 10 temaer, hvor du også kan finde inspiration til jeres Grønt Flag-arbejde. 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website