FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Links

Her kan I her finde god læsning og relevante hjemmesider. Kender I god miljølitteratur eller hjemmesider, I har lyst til at anbefale andre, kan I skrive til groentflag@friluftsraadet.dk

BAGGRUNDSVIDEN FOR LÆREREN

Økolariet i Vejle et et viden- og udstillingscenter, der bygger bro fra Agenda-21 beslutningen i Rio og konkret handling i Danmark. Der er mulighed for undervisning i Økolariet, undervisningsforløb i Vejles natur og miljø, vejledning til lærere samt gør-det-selv undervisningsmateriale.

Spildevandscenteret Avedøre I/S ejes af 10 kommuner på vestegnen af København. Spildevandscenteret har en skoletjeneste, der tager gratis mod elever fra 3. klasse og op efter. På hjemmesiden findes animationer og undervisningsaktivteter.

Uddannelse for bæredygtig udvikling

i denne publikation af Karsten Schnack og Søren Breiting fra Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik på DPU – Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet deles erfaringer fra de første TUBU-skoler i tiåret for UBU.

ANDRE LINKS

Ekspedition Grønland

Dette undervisningsmateriale er udviklet som en del af det 2-årige projekt "Ekspedition Greenland". Målet var at skabe et undervisningsmateriale, der fungerer som en attraktiv adgang til forståelse af bæredygtig udvikling og som muliggør tværfaglig undervisning. Der har været lagt vægt på den didaktiske metode: at lære ved at undersøge, som også understreger et andet formål: at lære hvordan man lærer. Lærervejledningen, der giver en indtroduktion til projektet, til princippet om 'undersøgende læring', til øvelserne og til de perspektiver på bæredygtighed, som materialet bygger på. Som supplement til den danske version af materialet er der udarbejdet en oversigt over de danske læringsmål, som øvelserne dækker. Lærervejledning og læringsmål kan hentes fra følgende liste: Undervisningsmaterialet til 'Ekspedition Grønland' er samlet i en kuffert, som kan bestilles hos Friluftsrådet med mail til groentflag@friluftsraadet.dk Denne kuffert omfatter det fulde materiale, der skal bruges ved undervisningen.

Norden i skole - temaside om bæredygtighed

Temaet ’Bæredygtighed’ sætter fokus på emner som blandt andet ’Fremtidens energi’, ’Klima’ og ’Elektricitet’.

www.natur.dk

Læsning for de lidt større elever. På siden findes et stort antal artikler om den danske natur skrevet af forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser
 
www.skoven-i-skolen.dk
Her finder du en lang liste, af sjove aktiviteter du og dine elever kan lave ude i nature. F. eks. - snit en fløjte, kend dit træ, hold haletudser, se på smådyr i skovbunden og mange andre forslag fra landet s naturvejledere.

www.naturnet.dk
Her kan du finde inspiration til at tage på besøg i naturen. Her findes blandt andet en kalender der løbende opdateres med tilbud i hele landet.

http://www.biologforbundet.dk/forside/
Her finder du inspiration til undersøgelse af naturen, samt skemaer til optælling af dyr og planter.

www.energitjenesten.dk
Her kan du finde både information og opgaver om energi. Og så har siden en fuldkommen liste over links til nationale og internationale hjemmesider relateret til energi og miljø.

http://windpower.org/
Læs alt om vindkraft. Eleverne kan boltre sig sammen med Møller på de specielle børnesider "vind med Møller". 

http://www.energitjenesten.dk/
Her finder du forslag til din energiundervisningen. Siden giver forslag til undervisning både til indskoling, mellemtrin og udskoling. 

http://www.geus.dk/
På denne side finder du en masse materiale til undervisningen i temaet vand. Der er blandt andet information om vandets kredsløb, hvordan vi mennesker påvirker grundvandet samt grundvandet kemi.

http://www.affald.dk/da/
På denne side finder du inspiration til undervisning i temaet affald. Her er både undervisningsinspiration til indskoling, mellemtrin og udskoling.

www.climateminds.dk
Climateminds er udviklet af Experimentarium i samarbejde med Dansk Energi, Energyminds og DI Energi. Formålet med projektet er at formidle viden og teknologi på området, samt at motivere de unge til at fatte interesse for naturvidenskab og teknik.

Materialet er målrettet de gymnasiale ungdomsuddannelser, men der inspiration at hente til arbejde med Grønt Flag Grøn Skole i grundskolen.

100 kort til handling

"100 Kort til handling" er et digitalt planlægningsværktøj til brug i problemorienteret undervisning. Kortene kan bruges på tværs af fag og er oplagt at bruge i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse - uanset emnevalg.

Innovation og bæredygtighed i skole og læreruddannelse - nødvendige udfordringer

I rapporten fortælles bl.a. om bestræbelser på at sætte særlig fokus på bæredygtig udvikling, innovation og kreativitet i læreruddannelensens praktikperiode. Samtidig bliver begrebet uddannelse for bæredygtig udvikling belyst på forskellige måder, og bogen giver et godt indtryk af, hvad det er, og hvordan man kan arbejde med det både i læreruddannelsen og i grundskolen.

Spejder på skemaet

Spejder på skeamet er en inspirationsguide til samarbejder mellem spejdergrupper og den nye folkeskole. Hæftet er et resultat af den nyeskolereform, der åbner op for, at frivillige organisationer kan komme ind og sætte deres præg på den danske folkeskole.

Der findes desuden mange links og undervisningsideer under de enkelte temaer i nettjenesten.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website