FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fra skole til skole

På denne side kan I finde spørgsmål, ideer og gode råd fra andre miljøundervisere. Siden vil bliver opdateret efterhånden som netværkets skoler kontakter os. Vi modtager gerne jeres erfaringer og spørgsmål på groentflag@friluftsraadet.dk

Finn Mogensens oplæg om miljøundervisning og interessekonflikter.

Erfarne miljøundervisere blev bedt om at forholde sig til nogle spørgsmål om elever og kolleger. Læs deres svar herunder.

Hvad skal eleverne have ud af miljøundervisningen ?

 • De skal få viden om miljøproblemer og -sammenhænge.
 • De skal opleve glæden ved naturen.
 • De skal få en holdning og blive miljøbevidste borgere.
 • De skal vide, at der er mulighed for at handle.
 • De skal ændre deres vaner.
 • Lære, at det ikke kun er andres skyld (deres valg har betydning).
 • De skal få lyst til at gøre noget.
 • De skal lære praktiske færdigheder (så, høste, fælde træer mm.).
 • De skal vide at miljøarbejdet er en proces, aldrig noget statisk.
 • De lærer at nuancere sig og argumentere - også i miljøsager.
 • De skal have gode oplevelser, og få lyst til at arbejde videre med miljøetVi spurgte dem også, hvordan de kunne ønske sig, at deres kolleger støttede dem i det grønne arbejde.

 

Mine kolleger kan støtte mig ved at:

 • Anse det grønne arbejde for vigtigt.
 • Ved at lade sig begejstre og lade det smitte af på elever og kollegaer.
 • Bakke op om de vedtagne beslutninger og skolens politik.
 • Ved engageret at deltage i nye og igangværende projekter om miljøundervisning.
 • Ikke forvente at jeg bliver ved med at være tovholder for alle.
 • Indarbejde naturvidenskabelige metoder og emner i den daglige undervisning.
 • Ved at - helt konkret - sætte tid af følge op på miljøtiltagene med sin klasse.
 • Ved selvat komme med ideer til miljøarbejdet og tage selvstændige initiativer.
 • Bakke op om teamsamarbejdet og tværfagligheden i miljøundervisningen.
 • At vedkende sig det fælles ansvar for at holde fast.
 • Ved at være forberedte.
 • Selv tro på at indsatsen for miljøet hjælper.

 

Hvad skal kollegerne så have igen fra miljøarbejdet?

 • En holdningspræget arbejdsplads. Nemlig "en grøn skole".
 • Større glæde ved at arbejde i team, -tværfagligt og procesorienteret.
 • Et godt samarbejde med kollegaer og elever i et "fag" der rykker.
 • Større bevidsthed om læringsprocessen og den aktive lærings betydning.
 • Får lyst til at arbejde med miljøemner på skolen.
 • Muligheder for at debattere forskellige holdninger.
 • At de bevæger sig ud og bruger naturen som "undervisningslokale".
 • Det at tænke miljøbevidst bliver en naturlig del af skolens hverdag.
 • At man sætter den måde man agerer i en gruppe til diskussion.
 • Ændret adfærd i egen hverdag i relation til undervisning og handlekompetence.
 • At vi sammen med eleverne kan planlægge, lære og handlei skolen og dagligdagen.
 • De når målet med det grønne islæt i fagene.
 • De oplever en meningsfyldt arbejdsdag.
 • At alle er en del at arbejdet og føler det. At de er en del af processen.

 

 

 

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website