FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fif til den grønne lærer

Hvordan får man et Grønt Glag projekt til at fungere?
Hvor meget tid tager det?
Hvordan virker et miljøråd bedst?

Grønne lærere giver deres bud på nogle af de oftest stillede spørgsmål i Grønt Flag programmet.

I øjeblikket kan du læse om:

Hvordan får man miljørådet til at fungere?
to lærere svarer
Hvor mange timer skal den/de grønne lærere bruge?
-  Rundspørgsel på ti skoler

 

GODE MILJØRÅD

En af grundstenene i Grønt Flag arbejdet er miljørådet, hvor skolens forskellige aktører mødes for at lægge planer for skolens grønne indsats. Hvordan får man det til at fungere? To lærere fortæller om deres erfaringer.

 Baunebjergskolen modtog forår 2003 sit tredje Grønne Flag. Kontaktlæreren for Baunebjergskolen i Humlebæk fortæller:

Skolen ligger lige ud til dyrkede marker nær ved skov og strand, så på den måde har vi fine vilkår. Skolen har da også i mange år interesseret sig for natur og miljø. I 1984 startede vi forsøgsundervisning i natur og teknik og kom derved i forbindelse med andre skoler, med miljøinteresse. Vi var med til at starte Forum for Miljøundervisning, hvor vi bl.a. fast havde Coastwatch samt mindst en miljø og sundhedsdag.

I begyndelsen af 1999 gav vi os i kast med Det Grønne Flag. Vi startede i 1999 arbejdet med affaldsemnet, og i august 2000 fik vores første flag. 2. tema var vand. Det blev afsluttet i december 2001. 3. tema energi er netop afsluttet, og vi starter nu med Naturtemaet.

En af vanskelighederne var at få etableret et velfungerende miljøråd. Det svære var at få elever til at komme til møde efter skoletid, men det lykkedes dog, og alle ansatte bakkede mere eller mindre op omkring projektet. Ikke mindst skolens inspektør og serviceleder, uden hvem det hele ville have været umådelig meget vanskeligere.

I dette skoleår er vi begyndt fortrinsvis at holde miljørådsmøderne i skoletiden, og det har betydet større elevengagement i møderne. I starten gik alt igennem miljørådet, men med energiemnet arrangerede skolen to ugers emnearbejde for alle, og det blev nødvendigt for lærerne at foretage en del af planlægningen uden elever. Nu har vi delt arbejdet op, så miljørådet med eleverne er det organ, der kommer med ideer og diskuterer muligheder, samt beslutter hvad der skal ske. Så går mange af forslagene i udvalg, der udarbejder planerne nærmere. Vi har nu et stående voksenudvalg til forberedelse og undersøgelse af projekterne. Derudover laver vi til tider ad hoc udvalg med elever f.eks. om flagmodtagelse eller elevkonkurrence.

Vi har i naturemnet bl.a. planer om at få nyanlagt / renoveret skolens "grønnegård", og vi har planer om at plante et miniarboret. Igen i år påtænker vi at bruge 2 uger i efteråret til naturprojekt for hele skolen.


Hyldagerskolens gode miljøråd

Kampagnelærerne på Hyldagerskolen har gjort sig nogle tanker om miljøråd og samarbejde på skolen. Her er hvad de har nedfældet og sendt til os:

Det er vigtigt, at kampagneklassernes lærere har gode rammer mht. timer og møder for at kunne arbejde engageret. Det er yderligere vigtigt, at samarbejdet mellem klassens lærere fungerer effektivt, og at alle kampagneklasserne samarbejder om forløbet. I forbindelse med teamdannelse på skolen kunne det være en idé, at der blev afsat særlige timer til miljørådet.

Lærergruppen må sikre sig, at skolens øvrige klasser via skoleblad, elevråd og plancher løbende informeres, for at alle elever motiveres til at deltage i den særlige fælles del af miljøprojektet

Grønt Flags naturtemaet handler om at gøre miljøundervisningen nærværende, og det er vigtigt, at det tværfaglige tilsnit også resulterer i en fælles arbejdsbeskrivelse, som eleverne inddrages i.

Det er ligeledes vigtigt for at opfylde kravene, at man undersøger, om besøgsstederne modtager eleverne i den pågældende aldersgruppe. Det lokale Agenda-center vil ofte være en god partner i arbejdet.

___________

TIMER TIL DET GRØNNE ARBEJDE

Det er vigtigt, at de lærere, der er tovholdere på det grønne arbejde får sat tid af til det. En gruppe grønne lærere fra forskellige skoler gav denne vurdering af behovet på deres skole:

"Vi er to lærere, der får 20 timer i alt. Det er lige i underkanten, selvom vi har været med længe, og efterhånden har nogen erfaring"

"På min skole er der 4 lærere, der hver får 10 timer, og en lærer, der får 25 timer. Det er OK."

"Vi er helt nye, men håber på mellem 20 og 25 timer til arbejdet."

"Vi er to lærere, der hver får 12 timer til miljørådsmøder. Om det er nok? Tjaaa…"

"Vores skole er ny i grønt Flag. Vi har 80 timer fordelt på 4 lærere, og det er nok."

"Jeg får 30 timer, og det forslår ikke, selvom vi har nogle års erfaring."

"Indtil videre får jeg slet ikke ekstra timer, og det er selvfølgeligt ikke godt nok!"

"Jeg har 20 timer, og det er ikke nok når man skal starte op"

"På vores skole har man afsat 16 timer til to lærere til miljørådsarbejdet. Vi er så nye, så vi ikke ved, hvordan det vil forslå."

"Skolen giver 25 timer til 3 lærere, altså i alt 75 timer, men så skal der indenfor Grønt Flag arbejdet også udvikles en Grøn Læseplan."

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website