FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fagene i undervisningen

Det er oplagt at bruge Grønt Flag Grøn Skole i naturfagene, men det er også relevant i mange andre fag.

Miljøundervisning er i høj grad en sag for naturfagsundervisningen. Grønt Flag Grøn Skole kan danne en ramme for naturfagsundervisningen på jeres skole.

Men mange andre fag kan naturligt indgå i et Grønt Fag Grøn Skole-projekt - fx dansk, matematik, madkundskab, samfundsfag osv.

Undervisning om bæredygtighed handler om at udvikle elevernes handlekompetence og kritiske tænkning. Målet er, at den enkelte elev bliver i stand til at overveje problemstillinger og handle kompetent og engageret i samspil med andre. Dette fordrer, at den enkelte lærer i sin undervisning inddrager dilemmaer og interessemodsætninger, komplekse og kontroversielle problemstillinger, og at eleverne får mulighed for at diskutere og vurdere forskellige muligheder, udfordringer og risici.

Artiklerne nedenfor kan give dig og dine fagkolleger en masse gode ideer til, hvordan lige netop jeres fag kan indgå i et Grønt Flag Grøn Skole projekt.

Dansk

Det giver både mening for danskfaget og styrker elevernes til at forholde sig til miljøproblemer, når dansk indgår i Grønt Flag Grøn Skole.

Undervisning om bæredygtighed handler om at udvikle elevernes handlekompetence og kritiske tænkning. Målet er, at den enkelte elev bliver i stand til at overveje problemstillinger og handle kompetent og engageret i samspil med andre. Dette fordrer, at den enkelte lærer i sin undervisning inddrager dilemmaer og interessemodsætninger, komplekse og kontroversielle problemstillinger, og at eleverne får mulighed for at diskutere og vurdere forskellige muligheder, udfordringer og risici. Hvordan kan danskfaget bidrage hertil?

Danskfaget er et dannelsesfag, som giver mulighed for at arbejde med tekster både ud fra et sprogligt, et litterært og et kulturelt perspektiv. Dansklæreren spiller en vigtig rolle i forhold til at gøre eleverne klogere på dem selv og deres omverden, så de kritisk og analytisk lærer at indgå som demokratiske medborgere i det moderne, globale samfund. Arbejdet med at udvide elevens omverdensforståelse kan udfoldes i mødet med alverdens tekster. Danskfaget kan på særegen vis pirre elevernes undring og bidrage med andre former for erkendelse end folkeskolens øvrige fag, eksempelvis gennem arbejdet med sprog og lyrik, som Jens Raahauge sætter fokus på i denne artikel.

Der er dansk derude

Læs de fire artikler af Trine Einspur:

Dansk og Grønt Flag Grøn Skole

Faglig læsning

Miljø og lyrik

Avisredaktionen

Matematik

Matematik bidrager til Grønt Flag Grøn Skole med større indsigt. Grønt Flag Grøn Skole bidrager med større faglig forståelse for matematik.

Læs artiklerne skrevet af Kisten Spahn.

Matematik og Grønt fag Grøn Skole

Miljøundervisning gør matematik virkelighedsnært

Udendørs matematik

Geografi

Miljøspørgsmål er dybt forankret i faget geografi. Spørgsmålet om naturens ressourcer og hvordan vi som mennesker udnytter ressourcerne er helt central i geografiundervisningen.

Læs den første artiklel skrevet af Filip Madsen.

Geografi og Grønt Flag Grøn Skole

Madkundskab

Faget madkundskab arbejder både på det teoretiske og på det praktiske plan med spørgsmål om miljø og bæredygtig udvikling. Grønt Flag Grøn Skole er således helt oplagt i forhold til madkundskabsundervisningen.

Læs de første to artikler skrevet af Hanne Birkum Petersen om hjemkundskab, hvoraf perspektiverne dog fortsat er relevante for faget madkundskab.

Hjemkundskab - en medspiller i Grønt Flag Grøn Skole

Affald - set i relation til hjemkundskab

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website