FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Pædagogiske og didaktiske begreber

Pædagogiske og didaktiske begreber, der bl.a. bliver lagt op til i konceptet

 • Handlekompetence

De studerende skal arbejde med handlekompetencebegrebet, som Grønt Flag Grøn Skole er bygget op omkring.

 • Deltagelse og medborgerskab

De studerende skal undersøge, hvordan deltagelse og medborgerskab kan udvikles i undervisningen i grundskolen.

 • Samarbejde med lokalsamfundet og  det ikke-formelle læringsmiljø

Gennem undervisningen samarbejder de studerende med virksomheder, lokale myndigheder, institutioner m.m. De studerende undersøger muligheden for undervisning i det ikke-formelle læringsmiljø.

 • Innovation

De studerende skal arbejde med ideer, der kan være med til at løse nutidens og fremtidens miljøudfordringer. Grønt Flag Grøn Læreruddannelse fremmer de studerendes egne ideer og forslag til processer og tekniske løsninger. De studerende skal arbejde med perspektiver og metoder til innovation i undervisningen.

 • Globale perspektiver

De studerende har mulighed for bl.a. gennem de mere end 30.000 skoler i Eco-schools at inddrage globale perspektiver i arbejdet med Grønt Flag.

 • Tværfaglighed

De studerende får mulighed for gennem Grønt Flag Grøn Læreruddannelse at arbejde med et tema, der kan belyses gennem flere forskellige fagligheder.

 • Uddannelse for bæredygtig udvikling

Med udgangspunkt i miljøspørgsmål bidrager Grønt Flag Grøn Læreruddannelse til at udvikle uddannelse for bæredygtig udvikling på læreruddannnelsesstedet. De studerende skal arbejde med begrebet bæredygtig udvikling og vide, hvordan uddannelse for bæredygtig udvikling kan implementeres i undervisningen.

 • Projektarbejde

De studerende kan arbejde med Grønt Flag som projektarbejde, hvor man fokuserer på et enkelt tema eller koncept. Der er mange forskellige aspekter, der kan undersøges i Grønt Flag Grøn Skole og gør dermed programmet oplagt til projektarbejde.

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website