FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Natur

Åløbinatur

Naturen omkring os danner rammen for opretholdelsen af biotoper med en samlet høj biodiversitet. Organismers minutiøse krav til forskellige biotoper, bevarelsen af fødekæder og en reduktion af bioakkumulerede toksiske stoffer er derfor nogle af nøgleordene, hvis biodiversiteten skal bevares. Klimaforandringer og forurening er væsentlige faktorer, og vores færden og fælles lovgivning har derfor stor indflydelse på den fremtidige udvikling af biodiversiteten. Men det handler ikke blot om sikring af en bred mangfoldighed for mangfoldighedens skyld. Vores daglige tilgang til naturen kan forbedre vores mentale balance. Dagligt finder forskere nye løsninger på teknologiske og industrielle problemstillinger netop i naturen.

I nettjenesten gives tips og ideer til arbejdet med temaet om natur. Her findes også eksempler på hvordan undervisningskriterierne kan opfyldes.

Ideer til cases inden for temaet natur:

 

Natur model

 

Undervisningskriterier:

  • Undersøgelser
  • Ud af skolen
  • Gør en indsats
  • Informer og involver
  • Miljøvision
Læs mere om undervisningskriterierne
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website