FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Få sparring på jeres bæredygtige initiativer af en forandringsagent fra UngEnergi

Egå -Gym -2

UngEnergi er netværk af unge mellem 15 og 35 år, der gerne vil give andre unge konkrete råd til, hvordan de kan blive mere bæredygtige - og dermed bidrage til den grønne omstilling af vores samfund. UngEnergi viser hvordan du kan gøre en konkret forskel, gennem ændringer i dit eget liv eller gennem andre konkrete initiativer.

UngEnergi tilbyder alle landets gymnasier at få besøg af en såkaldtforandringsagent.Forandringsagenten hjælper gerne skolens Miljøråd med forslag til aktiviteter, enten ud fra færdige koncepter eller ud fra jeres egne ideer. Forandringsagenten er med hele vejen fra idé til event.

Tøj-bytte-dag, Bæredygtig fredagsbar og Gratis energitjek af skolens bygninger er eksempler på events, der skaber opmærksomhed omkring bæredygtighed. Og så kan de indgå som en vigtig del af Gymnasiets Grønt Flag arbejde med at opfylde kriteriet "Gør noget".

"Det er super fedt at være med til at kick-starte bæredygtige initiativer på gymnasierne og støtte op om det engagementet, der allerede er blandt mange gymnasieelever" udtaler Christian Madsen, der har været forandringskonsulent siden august. Christian besøgte i september Grønt Flag Gymnasiet, Roskilde Gymnasium, og gav miljørådet sparring på deres mange bæredygtige ideer.

Læs mere på hjemmesiden, hvor du også finder de fem fede råd til at blive pænt bæredygtig.

UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website