FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hverdagens kemi

gymnasiepiger

Vi udsættes dagligt for et væld af forskellige kemikalier bl.a. via plejeprodukter, rengøringsmidler og medicin. Naturen belastes af restprodukter fra industri og transport. Den brede anvendelse af kemiske løsninger kan i mange tilfælde gøre hverdagen lettere og fremme den industrielle produktion, men kan også medføre enormt stress, såvel for det enkelte individ som for hele fødekæder. For at reducere forbruget af problematiske kemikalier er det nødvendigt med en øget viden om kemikaliernes skadelige effekter, såvel enkeltvis som i kemikaliecocktails. Der er også behov for frembringelse af knowhow om teknologier, der kan reducere forbruget af kemikalier. Mulige løsninger kan være at finde erstatningskemikalier, der er letnedbrydelige, og som kan produceres på baggrund af biologiske materialer, eller at fremme den bioteknologiske fremstilling af enzymer, der kan erstatte kemikalierne.

I nettjenesten gives tips og ideer til arbejdet med temaet om energi. Her findes også eksempler på hvordan undervisningskriterierne kan opfyldes.

Ideer til cases inden for temaet hverdagens kemi:

 

 

Hverdagens kemi model

Undervisningskriterier:

  • Undersøgelser
  • Ud af skolen
  • Gør en indsats
  • Informer og involver
  • Miljøvision
Læs mere om undervisningskriterierne
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website