FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Friluftsliv

fisker

Fra omkring 1970 øgedes interessen for naturen og miljøet i Danmark, og interessen for at bruge naturen er stadigt stigende. I dag sker stigningen specielt for antallet af løbere, havsvømmere og mountainbikere. Udøvernes behov for at søge ud i naturen handler primært om øget velbefindende og bedre sundhed. Idræt og friluftsliv kan bidrage til at forebygge moderne problemstillinger, som fx livsstilssygdomme og stress. Her er det politikernes ønske at øge tilgængeligheden til naturen afgørende, så alle vil få gode muligheder for at dyrke idræt i grønne omgivelser.

Uanset om man er udøver af ekstremsport eller mindre ekspressive former for sport, kræver brugen af naturen naturligvis, at man viser omtanke over for naturen, men også over for andre brugere og dem, der ejer arealerne. Naturen er en ressource, der skal sikres og styrkes, så også fremtidige generationer får mulighed for et aktivt friluftsliv.

I nettjenesten gives tips og ideer til arbejdet med temaet om friluftsliv. Her findes også eksempler på hvordan undervisningskriterierne kan opfyldes.

Ideer til cases inden for temaet friluftsliv:

 • Grønne områder bekæmper stress

Undervisningskriterier:

 • Undersøgelser
 • Ud af skolen
 • Gør en indsats
 • Informer og involver
 • Miljøvision
Læs mere om undervisningskriterierne
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website