FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Bæredygtigt forbrug

containerskib

Motiverne for at vælge et bæredygtigt forbrug kan være mange, men forhold som miljø, sundhed og dyrevelfærd er hyppigt anvendte argumenter. Men selv om mange udtrykker ønske om at leve bæredygtigt, kan det være svært at gennemskue, hvordan man mest effektivt kan begrænse sit globale fodaftryk. Er en solmodnet tomat fra Spanien mere bæredygtig end en drivhustomat fra Holland, og skal det stramme madbudget gå til økologisk mælk, kød eller æg?

Også i modebranchen ser man en stigende tendens til at rette fokus mod bæredygtighed. Secondhand-butikker skyder op, og flere modehuse ønsker en synlig profil, der viser brug af færre kemikalier og mindre vand ved fremstilling af stofferne. Endvidere er mange unge begyndt at fokusere på affaldssortering, reduktion af emballage og ikke mindst på indsamling af fødevarer, der ellers skulle smides ud (de såkaldte skraldere).

I nettjenesten gives tips og ideer til arbejdet med temaet om klimaforandringer. Her finder du bl.a. undervisningsforløb, faglige links og eksempler på hvordan undervisningskriterierne kan opfyldes.

 

Bæredygtigt forbrug model

Undervisningskriterier:

  • Undersøgelser
  • Ud af skolen
  • Gør en indsats
  • Informer og involver
  • Miljøvision
Læs mere om undervisningskriterierne
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website