FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Affald

Affald

I Danmark er luksus blevet alment tilgængeligt, og vejen til at blive en del af det materielle fællesskab, for herigennem at opnå status, er blevet kortere. For hvem vil ikke gerne "leve som konger og baroner". Men det øgede forbrug medfører også enorme affaldsmængder bl.a. fra teknologiske produkter og emballage. Ligeledes kræves der udvinding af råstoffer til produktionen, og produkterne skal pakkes og sendes - ofte til fjerne modtagere. I takt med et øget globalt befolkningstal, hvoraf stadig flere opnår og stræber efter middelklassens muligheder, vil kravet til bortskaffelse og genbrug af affald stige betydeligt. Det er derfor essentielt at finde løsninger på, hvorledes levestandarden kan øges, uden at vores fælles natur tager varigt skade.

I nettjenesten gives tips og ideer til arbejdet med temaet om affald. Her findes også eksempler på hvordan undervisningskriterierne kan opfyldes.

Ideer til cases inden for temaet affald:

 

 

Affaldsmodel

Undervisningskriterier:

  • Undersøgelser
  • Ud af skolen
  • Gør en indsats
  • Informer og involver
  • Miljøvision
Læs mere om undervisningskriterierne
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website