FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Økologisk produktion

 Økogrise

I løbet af de sidste 10 år er der sket en tredobling af salget af økologiske produkter, primært i Nordamerika og Europa. Det øgede fokus på økologiske produktionsformer og interessen for at medvirke til at fremme miljøet, øge biodiversiteten og forbedre dyrevelfærden, er et hint om, at et stadigt stigende antal mennesker ser bæredygtige løsninger i landbruget som et væsentligt tiltag, hvis vi skal bibeholde vores naturressourcer. Imidlertid vil jordens hastigt voksende befolkningstal stille betydelige arealmæssige krav til fødevareproduktionen, såfremt den skal afvikles økologisk. Derfor vil det også være nødvendigt at skabe forbedringer indenfor den økologiske produktion.

I nettjenesten gives tips og ideer til arbejdet med temaet om energi. Her findes også eksempler på hvordan undervisningskriterierne kan opfyldes.

Ideer til cases inden for temaet økologisk produktion:

 

Økologisk produktion model

 

Undervisningskriterier:

  • Undersøgelser
  • Ud af skolen
  • Gør en indsats
  • Informer og involver
  • Miljøvision
Læs mere om undervisningskriterierne
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website