FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljørevision

Der skal hvert år laves en miljørevision, hvor der ses på en status for gymnasiets miljøbelastning og potentialer for forbedring. Skolen skal bl.a. se på forbrug af el, vand og varme samt affaldssortering og grønne arealer. Arbejdet kan gennemføres af miljørådet, skolens tekniske personale, klasser osv.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website