FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljørådet

Miljørådet er Grønt Flag Grøn Gymnasieskoles kerne. Medlemmerne i miljørådet kan være elever og lærere, repræsentanter for ledelsen, teknisk personale og evt. lokale organisationer.

Miljørådroskilde

Miljørådet er den drivende kraft i Grønt Flag arbejdet. Det er bl.a. her, at eleverne opnår indflydelse og ejerskab til de projekter, som gymnasieskolen sætter i værk. Gymnasiet skal nedsætte et Miljøråd, der består af elever (mindst 1/3 af rådets deltagere) og lærere. Derudover kan der være repræsentanter fra det teknisk personale, ledelsen, forældrer mv.

Miljørådet har ansvar for udarbejdelsen af skolens miljøvision, samt miljøhandleplan og miljørevision og den afsluttende rapport.

Initiativer fra Miljørådene rundt omkring på gymnasieskolerne:

 

Video om Miljørådet på Alssundgymnasiet

 

 

 

 

Miljørådet

Miljørådets opgaver er at være igangsættende, inspirerende, rådgivende, koordinerende, samt at arrangere, formidle og evaluere miljøarbejdet på institutionen.

Arbejdet i skolens miljøråd

Her kan du læse fire artikler om miljørådsarbejdet på fire forskellige gymnasieskoler i Danmark  

Miljørådsarbejde på Alssundgymnasiet Sønderborg

 

Miljørådsarbejde på Mariagerfjord Gymnasium

 

Miljørådsarbejde på Thisted Gymnasium

 

Miljørådsarbejde på Thy-Mors HF og VUC

Avisartikler om miljørådsinitiativer

Avisartikler som beskriver initiativer taget af miljøråd:

Gymnasieskolen 8. januar 2015: "Miljøvenligt gymnasium vil lokke lærere over i elbiler".

om hvordan Mariager Fjords Gymnasium fik sat en ladestander til elbiler op på baggrund af miljørådets initiativ. 

Information 5. november 2014: "Det er så givende når noget lykkes"

om elevernes frivillige miljøarbejde på Københavns Åbne Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium.

 

Gymnasiers information om Miljørådet

Se her eksempler på foldere der informere kommende elever om skolernes Miljøråd:

 

Vesthimmerlands Gymnasiums folder

 

Alssundsgymnasiets folder

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website