FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsaktiviter

Når man arbejder med bæredygtighed og miljø i undervisningen, kan man med fordel engagere eleverne ved brug følgende opbygning: Undersøgelser, Ud af skolen, Gør en indsats, Informer og involver. Denne opbygning kan bidrage til at engagere eleverne og opbygge deres personlige handlekompetencer og innovative evner.

image

Undersøgelser: Undersøgelserne skal give eleverne en forståelse af temaet og de forskellige interessekonflikter, der knytter sig til temaets problemstillinger. Undersøgelserne kan tage udgangspunkt i såvel naturfaglige som humanistiske og samfundsfaglige metoder. Få inspiration til undersøgelser under de enkelte temaer og i nettjenesten.

Ud af skolen: En del af de undersøgelser, man gennemfører, kan foregå uden for skolen. Det kan være på en virksomhed, i naturen, på en besøgsinstitution eller i et andet uformelt læringsmiljø. Undersøgelser uden for skolen er med til at sikre at undervisningen i bæredygtighed handler om virkelige problemstillinger, der er vigtige for f.eks. virksomheder, lokalområdet eller naturen. Få inspiration til undersøgelser uden for skolen under de enkelte temaer og i nettjenesten

Gør en indsats: For at give eleverne mulighed for at få erfaringer med at skabe forandringer kan eleverne gennemføre egne konkrete handlinger. Handlingerne kan både være af praktisk karakter såsom opstart af affaldssortering på skolen, men kan også være af mere teoretisk / politisk / strategisk karakter som at stille forslag til byrådet eller udarbejde en informationskampagne. Få inspiration til handlinger under de enkelte temaer og i nettjenesten.

Informer og involver: Elevernes arbejde med et tema indenfor bæredygtighed bør indeholde en fremstilling af informationsmateriale til gavn for andre. Materialet kan være film, præsentationer, plakater, artikler m.v. Det er oplagt at koble dette kriterie sammen med de undersøgelser, der er blevet gennemført, således at resultatet af undersøgelserne udbredes til andre på skolen eller i samfundet. Se eksempler på informationsmateriale under de enkelte temaer og i nettjenesten.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website