FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljøhandleplan

Miljørådet skal udarbejde en Miljøhandleplanen i starten af skoleåret. Miljøhandleplanen er den konkrete plan for, hvordan I vil arbejde hen mod miljøvisionen i det aktuelle år. Det er her, I ser på om der er et særligt fokusområde, I vil arbejde med samt hvilke konkrete initiativer og aktiviteter I planlægger.

Miljøhandleplanen kan tage udgangspunkt i følgende underpunkter:

A. Fælles arrangementer på skolen

Hvilke fælles arrangementer for hele eller dele af gymnasiet vil I gennemføre?

B. Undervisningsaktiviteter

Hvordan inddrages bæredygtighed og arbejdet med Grønt flag i den faglige undervisning?

C. Fysiske tiltag

Hvilke konkrete initiativer planlægges i forhold til bæredygtighed og det fysiske miljø på gymnasiet?

D. Øvrige tiltag

Tiltag, som ikke falder under de tre kategorier ovenfor?

E. Informer og involver

Hvordan vil I informere om skolens aktiviteter til omverdenen?

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website