FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Evaluering og dokumentation

For at kunne tildele Det Grønne Flag, er det nødvendig med en årlig afrapportering af skoles grønne arbejde til Grønt Flags sekretariat i Friluftsrådet.

Miljørådet organiserer, at skolen efter endt arbejde indsender en rapport til Friluftsrådet. Grønt Flag-rapporten indsendes via www.groentflag.dk og skal indeholde dokumentation for miljørådets arbejde samt dokumentation for gennemførte initiativer for bæredygtighed. Derfor er det vigtigt, at I undervejs sørger for at dokumentere og gemme dokumentationen for jeres arbejde.

Dokumentation kan eksempelvis være: Tekstfiler, Power point præsentationer, Fotos, Video, Links til skolens hjemmeside, YouTube m.m.

Ved tilmelding til Grønt Flag-programmet får I jeres egen indrapporteringsside, som I udfylder efterhånden som undervisning, ekskursioner, miljøtiltag, miljørådsmøder etc. gennemføres. Når rapporten er færdig, sendes den elektronisk ind til Friluftsrådet, hvor den bliver læst. Efter godkendelse af rapporten sendes flaget til borgmesteren.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website