FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Input fra Inspirationsmøde Solrød 15/3-2018

På mødet var Solrød, Næstved og Frederikssunds Gymnasium repræsenteret. Vi fik præsenteret Solrøds grønne tiltag og initiaver og der blev udvekslet erfaringer. Nedenfor følger nogle af de inputs som elever og lærere kom med til det grønne arbejde:

 Solroed Gymnasium Grønt Flag

Eleverne diskuterede ideer til at skabe øget elevengagement, fremme bæredygtighed i undervisningen og samarbejde på tværs af skoler:

1. Hvordan engagere vi flere elever i det grønne arbejde?

- Gør Miljørådet og dets arbejde synligt

- Brug selvironi, så miljørådet ikke fremstår for helligt.

- Lav fælles hyggelige arrangementer for miljørådet

- Slå bordene sammen til møderne, så man ikke sidder fjernt fra hinanden men oplever nærmere fællesskab omkring et mindre bord.

 

2. Hvordan får vi bæredygtighed ind i undervisningen i alle fag?

- Præsenter lærerne for ideer til undervisningen

- Oplagt at bruge bæredygtighed i tværfaglige projekter

- Bæredygtighed kan også oplagt være en del af undervisningen i politik, økonomi, samfundsfag, etik i religion.

 

3. Hvordan kan man bruge grønne tiltag på skolen i undervisningen og hvordan kan man undervisningen bidrage til grønne tiltag?

- Dataindsamling i de naturvidenskabelige fag

- Lærene bør inddrage problematikken og løsningsforslag i undervisningen

 

4. Hvordan kan vi inspirere hinanden på tværs af miljørådene?

- Erasmus og internationale udvekslings projekter

- Facebook-gruppe

_________________________________________________________

Blandt lærene blev det diskuteret hvordan bæredygtighed kunne styrkes:

1. Bæredygtighed i undervisningen i alle fag

- Oplagt at undervise i bæredygtighed i NV-forløbet

- Man kan lave temauger om klima/bæredygtighed og på den måde få sat fælles fokus for undervisningen i alle fag.

- Tænk bæredygtighed med i studieretningerne

- Eksterne læringsmiljøer kan være gode at inddrage fx har de kommunale renovationsselskaber og spildevandselskaber ofte tilknyttet undervisningstilbud. 

- Man kan afholde essay-konkurrencer i sprogfagene, det kan planlægges så det er en del af det almindelige skriftlige arbejde.

- Undervisning i bæredygtighed kan understøttes gennem eksemplariske undervisningsforløb.

2. Elevengagement i det grønne arbejde

- Det er centralt at det kommer nedefra / ideerne kommer fra eleverne og det skal skolen så understøtte gennem strukturer, der understøtter og forankrer arbejdet.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website