FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til Grøn Læseplan

De internatinationale kriterier skal opfyldes

Der skal vælges mindst 3 temaer og en overordnet indsats for hele skolen.

Der er 10 temaer at vælge imellem.

Der indsendes en samlet rapport, hvor kravene fra de valgte temaer automatisk er lagt ind.

Kravene til de enkelte temaer på klassetrinene, er de samme krav, som hvis man vælger et tema for hele skolen, dog med den undtagelse, at man ikke skal nå et bestemt mål under punktet (gør noget/besparelse), man skal stadigvæk prøve at mindske fx. vandforbruget eller gøre en anden indsats for vandet, men det behøver ikke, at være hele skolen der arbejder for at få vandforbruget ned og man behøver ikke at sænke det med 15%. Du kan læse om kravene til de forskellige temaer under krav i bjælken øverst på siden.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website