FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Den Grønne Læseplan

Grøn Læseplan er metoden, hvor naturfagsundervisningen og miljøundervisningen bliver systematiseret.

I den Grønne Læseplan arbejder klasserne/årgangene/trinene med forskellige temaer. Dog er der en overordnet indsats, som hele skolen skal arbejde efter.

Kravene
Kravene til læseplanen er de samme, som hvis skolen vælger et tema for hele skolen, dog med den undtagelse, at man ikke skal nå et bestemt mål under punktet (gør noget/besparelse), men man skal stadigvæk gøre en indsats.

Byg din egen Grøn Læseplan
Skolen kan vælge, at årgangene arbejder med hver sit tema, men skolen kan også vælge at indskoling, mellemtrin og udskoling arbejder med hver sit tema.

En tredje mulighed er, at der arbejdes efter spiralprincippet, hvor eleverne arbejder med temaerne to gange i løbet af deres skolegang på to forskellige niveauer.

Det er helt op til skolen selv, hvordan læseplanen bygges op, der skal dog indgå mindst tre forskellige temaer.

Det er helt op til skolen selv at beslutte hvilke af Grønt Flag Grøn Skoles 10 temaer, der skal arbejdes med på de forskellige trin.

 

Grøn Læseplan rapporter

Høsterkøb Skole (2016/2017)

Præstemoseskolen (2011/2012)

Bedsted Skole (2011/2012)

Køge Lille Skole (2011/2012)

Langmarkskolen
(2011/2012)

Ørebroskolen (2011/2012)

Munkebjergskolen (2011/2012)

Holluf Pile Skole (2011/2012)

Rønnebæk Skole (2011/2012)

Grydemoseskolen (2010/2011)

Margretheskolen (2010/2011)

Rønnebæk Skole (2010/2011)

Præstemoseskolen (2010/2011)

Eksempel på læseplan

Nyt tema hvert år

Eleverne gennemgår mange forskellige temaer, og de arbejder med noget nyt hvert år.

Se et eksempel

Eksempel på læseplan

Trinopdelt læseplan

Det kan være mere overskueligt, at starte ud med et tema til hvert trin, og så videreudvikle det året efter til flere temaer på forskellige klassetrin.

Se et eksempel på læseplan

Eksempel på læseplan

Spiralprincippet
Eleverne får arbejdet med temaerne på forskellige niveauer, og de større elever kan formidle for de yngre elever, og de yngre elever kan bruge de større elever som vidensbank.

Eksempel på spiral-læseplan

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website