FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Krav til vand

Undersøgelse

Lav undersøgelser så eleverne opnår indsigt i at:

 • Vand er noget, vi er afhængige af og bruger mange steder i vores dagligdag
 • Det ikke er alt vand, man kan drikke
 • Vandet har sit eget kredsløb
 • Vandet bliver behandlet før og efter, vi har brugt det
 • Vand er en ressource, som vi skal passe på 
 • Rent drikkevand er en mangelvare andre steder i verden

 

Eksempler på undersøgelser: 

 • Undersøg hvor skolens vand kommer fra, hvor det løber hen, og hvad der sker med vandet undervejs (Eks.:Undersøg vandets vej rundt på skolen).
 • Undersøg hvor meget vand skolen bruger
 • Undersøg vandets kredsløb
 • Undersøg grundvandskvaliteten i Danmark i dag, og sammenlign den med grundvandkvaliteten før hen
 • Undersøg evt. trusler mod grundvandet
 • Undersøg hvor du bruger vand i din dagligdag
 • Undersøg mængden af rent drikkevand globalt
 • Undersøg hvor skolen bruger vand i det daglige
 • Undersøg  hvilken betydning vores vandforbrug har for de kommende genrationer
 • Undersøg hvilke tiltag der medvirker til at vandforbruget reduceres

 

Ud af skolen

Mindst et besøg ud af skolen fx

 • Vandværk
 • Rensningsanlæg
 • Vandforbrugere (Restaurant, Vaskeri, Landmand, Svømmehal etc.)

 

Gør noget

Skolen skal arbejde på at sænke vandforbruget. Miljørådet skal sætte et mål for skolens
vandbesparelser, det kunne som udgangspunkt være 10%. Målet afhænger bl.a. af skolens tekniske løsninger, og hvornår skolen sidst har haft fokus på vand og vandforbrug. Hvis skolen har arbejdet med temaet flere gang og ikke mener, det er muligt at lave yderligere besparelser på vandforbruget på skolen, kan kampagnen udvides til hjemmene. Prøv at se hvor meget eleverne kan spare på vandet i hjemmene.  

 

Miljøvisioner

 • Hvorfor synes I, at det er vigtigt at arbejde for at sænke vandforbruget  i hjemmene, på jeres skole og i kommunen?
 • Hvordan vil I arbejde for at jeres skole og kommune opnår besparelser på vandforbruget?

 

Informer og involver

Lav mindst en formidlingsindsats:

 • Lav en udstilling om vand og vandbesparelser fx i det lokale indkøbscenter, bibliotek, kommune
 • Lav en hjemmeside der fortæller om skolens arbejde med temaet vand
 • Skriv artikler om vandforbrug og vandressourcer til den lokale avis
 • Lav en pjece om vandbesparelser og vandforbrug, som deles ud i lokalområdet
 • Afhold en debataften med lokale personer og virksomheder, der arbejder med vand og vandforbrug

Spar på vandet

Bruserhoved

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website